De voorbije weken hebben de actiegroepen vooral informatievergaderingen georganiseerd om over het Meccano-alternatief dat zij naar voor schuiven, uitleg te geven. Nu willen ze in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ook de klemtoon leggen op een mogelijke overkapping van de Antwerpse Ring. Die is volgens de actiegroepen "mogelijk en buitengewoon noodzakelijk", maar enkel haalbaar als de huidige plannen voor het rondmaken van de Ring van tafel worden geveegd. De tocht trekt door de wijken Deurne-Noord, Schijnpoort en Dam richting Sportpaleis en hekelt de zogenaamde "paperclip" die volgens de actiegroepen met de mogelijke aanleg van 19 rijvakken nefast is voor de buurt. Van daaruit gaat het gezamenlijk voort naar eindbestemming Park Spoor Noord. "Wij willen mensen stimuleren om na te denken - ook in de politiek natuurlijk - of ze dit eigenlijk wel willen", zegt hij nog. "Kandidaat-burgemeesters en andere politici zijn welkom om mee te lopen." Slogans waarmee de actiegroep mensen aan het denken wil zetten zijn onder meer: "Wil Antwerpen een astma-ring, wil Antwerpen een decibel-ring of wil Antwerpen een overkapte ring? " (COR 345)

De voorbije weken hebben de actiegroepen vooral informatievergaderingen georganiseerd om over het Meccano-alternatief dat zij naar voor schuiven, uitleg te geven. Nu willen ze in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ook de klemtoon leggen op een mogelijke overkapping van de Antwerpse Ring. Die is volgens de actiegroepen "mogelijk en buitengewoon noodzakelijk", maar enkel haalbaar als de huidige plannen voor het rondmaken van de Ring van tafel worden geveegd. De tocht trekt door de wijken Deurne-Noord, Schijnpoort en Dam richting Sportpaleis en hekelt de zogenaamde "paperclip" die volgens de actiegroepen met de mogelijke aanleg van 19 rijvakken nefast is voor de buurt. Van daaruit gaat het gezamenlijk voort naar eindbestemming Park Spoor Noord. "Wij willen mensen stimuleren om na te denken - ook in de politiek natuurlijk - of ze dit eigenlijk wel willen", zegt hij nog. "Kandidaat-burgemeesters en andere politici zijn welkom om mee te lopen." Slogans waarmee de actiegroep mensen aan het denken wil zetten zijn onder meer: "Wil Antwerpen een astma-ring, wil Antwerpen een decibel-ring of wil Antwerpen een overkapte ring? " (COR 345)