De provincieraad vraagt ten eerste dat de overheden een inschatting maken van de risico's van transport van gevaarlijke stoffen voor de verschillende vervoersmodi, met speciale aandacht voor pijpleidingen. Daarnaast wordt gevraagd om de noodzakelijke data te ontwikkelen, onder meer met het oog op het vastleggen van de meest optimale routes. Voorts wordt om een spreiding van de risico's gevraagd door een "gestuurde diversificatie" van de vervoersmodi. Ten vierde wordt de ontwikkeling van een risicokaart voor transport van gevaarlijke stoffen gevraagd net als het werk maken van de automatisering van de beveiliging van het spoorvervoer. Gouverneur Jan Briers verdedigde woensdagnamiddag de aanpak van de treinramp in Wetteren tijdens de provincieraad. "Het provinciaal coördinatiecentrum werkte optimaal", verklaarde hij. Briers pleitte ervoor om het Vlaams niveau in de toekomst standaard in de rampenplanning te betrekken. "Op dit moment is er geen sprake van structurele partnerships met Vlaanderen, dat moet veranderen, het crisiscentrum moet de verschillende overheden bij zich krijgen." Briers stelde ook dat, naast Wetteren en Beveren, elke gemeente over een communicatiesysteem moet beschikken om vooraf opgenomen boodschappen te versturen. Volgens de gouverneur kan dat misschien efficiënter en goedkoper via de provincie aangekocht worden. Ook denkt hij eraan om tijdens toekomstige crisissen boodschappen op tekstbalken bij regionale televisies te laten plaatsen. (Belga)

De provincieraad vraagt ten eerste dat de overheden een inschatting maken van de risico's van transport van gevaarlijke stoffen voor de verschillende vervoersmodi, met speciale aandacht voor pijpleidingen. Daarnaast wordt gevraagd om de noodzakelijke data te ontwikkelen, onder meer met het oog op het vastleggen van de meest optimale routes. Voorts wordt om een spreiding van de risico's gevraagd door een "gestuurde diversificatie" van de vervoersmodi. Ten vierde wordt de ontwikkeling van een risicokaart voor transport van gevaarlijke stoffen gevraagd net als het werk maken van de automatisering van de beveiliging van het spoorvervoer. Gouverneur Jan Briers verdedigde woensdagnamiddag de aanpak van de treinramp in Wetteren tijdens de provincieraad. "Het provinciaal coördinatiecentrum werkte optimaal", verklaarde hij. Briers pleitte ervoor om het Vlaams niveau in de toekomst standaard in de rampenplanning te betrekken. "Op dit moment is er geen sprake van structurele partnerships met Vlaanderen, dat moet veranderen, het crisiscentrum moet de verschillende overheden bij zich krijgen." Briers stelde ook dat, naast Wetteren en Beveren, elke gemeente over een communicatiesysteem moet beschikken om vooraf opgenomen boodschappen te versturen. Volgens de gouverneur kan dat misschien efficiënter en goedkoper via de provincie aangekocht worden. Ook denkt hij eraan om tijdens toekomstige crisissen boodschappen op tekstbalken bij regionale televisies te laten plaatsen. (Belga)