In de aanloop naar de verkiezingen verklaarden twee gedeputeerden tijdens een televisiedebat op de regionale zender AVS dat de aanstelling en het ambt van de gouverneur geherdefinieerd zou moeten worden."Eigenlijk waren zij voorstander van het Waals model, waarbij een gouverneur geen deel meer zou uitmaken van de deputatie. Ik ben het daar grondig mee oneens. Het Waals model is een slecht model. Nog nooit kregen de gouverneurs en provincies zo weinig te zeggen als in Wallonië", verklaarde hij.Dat er in een televisiedebat op TV Oost gepleit werd om de gouverneurs rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen, kon Denys wel charmeren. "Eerlijk gezegd, had ik nog gezond en sterk geweest, dan had ik dat nog eens willen mee maken", klonk het. Ook eerste gedeputeerde Alexander Vercamer rakelde het thema op tijdens zijn huldetoespraak voor Denys. "Zelf heeft hij (Denys, red.) er, denk ik, geen moeite mee dat de democratische legitimering van een gouverneur op het provinciale vlak zou versterkt worden, waarbij men uiteindelijk ook zou kunnen tegemoetkomen aan het Europees Handvest, dat ervan uitgaat dat wie een uitvoerende verantwoordelijkheid heeft, in de regel moet verkozen zijn, en minstens een democratische legitimering moet kennen". (DLA)

In de aanloop naar de verkiezingen verklaarden twee gedeputeerden tijdens een televisiedebat op de regionale zender AVS dat de aanstelling en het ambt van de gouverneur geherdefinieerd zou moeten worden."Eigenlijk waren zij voorstander van het Waals model, waarbij een gouverneur geen deel meer zou uitmaken van de deputatie. Ik ben het daar grondig mee oneens. Het Waals model is een slecht model. Nog nooit kregen de gouverneurs en provincies zo weinig te zeggen als in Wallonië", verklaarde hij.Dat er in een televisiedebat op TV Oost gepleit werd om de gouverneurs rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen, kon Denys wel charmeren. "Eerlijk gezegd, had ik nog gezond en sterk geweest, dan had ik dat nog eens willen mee maken", klonk het. Ook eerste gedeputeerde Alexander Vercamer rakelde het thema op tijdens zijn huldetoespraak voor Denys. "Zelf heeft hij (Denys, red.) er, denk ik, geen moeite mee dat de democratische legitimering van een gouverneur op het provinciale vlak zou versterkt worden, waarbij men uiteindelijk ook zou kunnen tegemoetkomen aan het Europees Handvest, dat ervan uitgaat dat wie een uitvoerende verantwoordelijkheid heeft, in de regel moet verkozen zijn, en minstens een democratische legitimering moet kennen". (DLA)