Die eerste noodzakelijke informatie bij een ramp kan bijvoorbeeld gaan over het sluiten van ramen en deuren of evacuaties. Die informatie zal via een tekstbalk aan de uitzendingen toegevoegd worden of via korte boodschappen op radio te horen zijn. Het informeren van de bevolking over updates over de ramp zal via andere kanalen gebeuren. "De afspraken hebben geen enkele invloed op de reguliere journalistieke werking die de media hebben bij een calamiteit", klinkt het in het convenant. De gouverneur denkt eraan om het initiatief later, in overleg met de gemeenten, uit te breiden voor calamiteiten waarbij de gemeentelijke fase van een rampenplan wordt afgekondigd. Het veiligheidsconvenant kwam tot stand in de nasleep van de treinramp in Wetteren, drie jaar geleden. Uit studies over de ramp kwam het aspect crisiscommunicatie vaak aan bod, waardoor gouverneur Briers het initiatief nam om het convenant op te stellen. (Belga)

Die eerste noodzakelijke informatie bij een ramp kan bijvoorbeeld gaan over het sluiten van ramen en deuren of evacuaties. Die informatie zal via een tekstbalk aan de uitzendingen toegevoegd worden of via korte boodschappen op radio te horen zijn. Het informeren van de bevolking over updates over de ramp zal via andere kanalen gebeuren. "De afspraken hebben geen enkele invloed op de reguliere journalistieke werking die de media hebben bij een calamiteit", klinkt het in het convenant. De gouverneur denkt eraan om het initiatief later, in overleg met de gemeenten, uit te breiden voor calamiteiten waarbij de gemeentelijke fase van een rampenplan wordt afgekondigd. Het veiligheidsconvenant kwam tot stand in de nasleep van de treinramp in Wetteren, drie jaar geleden. Uit studies over de ramp kwam het aspect crisiscommunicatie vaak aan bod, waardoor gouverneur Briers het initiatief nam om het convenant op te stellen. (Belga)