De federale regering besliste eind vorig jaar al om het personeel in de ziekenhuizen een eenmalige aanmoedigingspremie van maximaal 985 euro bruto toe te kennen voor hun inzet in de coronacrisis. De premie werd later uitgebreid naar werknemers in de thuisverpleging. Nu krijgen ook zelfstandige verpleegkundigen - zowel in de thuisverpleegkunde als in ziekenhuizen - de aanmoedigingspremie, net als de werknemers in de wijkgezondheidscentra. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist, kondigen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval aan. "Alle mannen en vrouwen in de zorgsector verdienen die aanmoedigingspremie voor de uitzonderlijke inspanningen die ze dagdagelijks leveren. Of ze nu in het ziekenhuis, de thuiszorg of in de wijkgezondheidscentra werken, het werk is de afgelopen maanden bijzonder zwaar geweest", zegt Vandenbroucke. "Ze hebben alles gegeven voor hun patiënten en we houden er echt aan hen die premie toe te kennen." Concreet gaat het om exact dezelfde modaliteiten als de premie die aan het ziekenhuispersoneel en de gesalarieerde thuisverpleegkundigen is uitbetaald: iedereen die van 1 september tot 30 november 2020 voltijds heeft gewerkt - of minstens 739 'bezoekdagen' heeft gehad in het geval van de zelfstandigen - krijgt 985 euro bruto. Wie deeltijds werkt of minder bezoekdagen had, krijgt een lager bedrag, pro rata berekend. De premie zou tegen eind april uitbetaald moeten zijn. De regering maakt daarvoor een bedrag van ongeveer 18 miljoen euro vrij. (Belga)

De federale regering besliste eind vorig jaar al om het personeel in de ziekenhuizen een eenmalige aanmoedigingspremie van maximaal 985 euro bruto toe te kennen voor hun inzet in de coronacrisis. De premie werd later uitgebreid naar werknemers in de thuisverpleging. Nu krijgen ook zelfstandige verpleegkundigen - zowel in de thuisverpleegkunde als in ziekenhuizen - de aanmoedigingspremie, net als de werknemers in de wijkgezondheidscentra. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist, kondigen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval aan. "Alle mannen en vrouwen in de zorgsector verdienen die aanmoedigingspremie voor de uitzonderlijke inspanningen die ze dagdagelijks leveren. Of ze nu in het ziekenhuis, de thuiszorg of in de wijkgezondheidscentra werken, het werk is de afgelopen maanden bijzonder zwaar geweest", zegt Vandenbroucke. "Ze hebben alles gegeven voor hun patiënten en we houden er echt aan hen die premie toe te kennen." Concreet gaat het om exact dezelfde modaliteiten als de premie die aan het ziekenhuispersoneel en de gesalarieerde thuisverpleegkundigen is uitbetaald: iedereen die van 1 september tot 30 november 2020 voltijds heeft gewerkt - of minstens 739 'bezoekdagen' heeft gehad in het geval van de zelfstandigen - krijgt 985 euro bruto. Wie deeltijds werkt of minder bezoekdagen had, krijgt een lager bedrag, pro rata berekend. De premie zou tegen eind april uitbetaald moeten zijn. De regering maakt daarvoor een bedrag van ongeveer 18 miljoen euro vrij. (Belga)