"Ik heb erover gesproken met president Macron: we zouden met leden van het Europees Parlement een parlement voor de eurozone kunnen creëren, dat een raadgevende bevoegdheid zou hebben", zegt Schäuble. Concreet zou het nieuwe parlement het Europese noodfonds ESM (European Stabiliteitsmechanisme) meer armslag moeten geven. Het ESM is operationeel sinds oktober 2012 en is opgericht om eurolanden in financiële problemen bij te staan. "Hierover zijn Macron en ik het helemaal eens: er zijn twee manieren om de eurozone te versterken, ofwel passen we het verdrag aan, ofwel doen we het pragmatisch via de intergouvernementele methode", aldus Schäuble. "Verdragswijzigingen veronderstellen unanimiteit en de goedkeuring door nationale parlementen of in sommige landen zelfs middels een referendum. Als je weet dat dat momenteel niet realistisch is, moeten we proberen stappen vooruit te zetten met de bestaande instrumenten." Schäuble wil werken op basis van het ESM-verdrag. Hij oppert de omschakeling naar een "Europees Monetair Fonds", naar analogie met het IMF. Dat zou betekenen dat het ESM de rol van het IMF overneemt bij alle reddingsplannen voor eurolanden die in de toekomst opgezet worden. De Duitse minister van Financiën is de grote pleitbezorger van begrotingsorthodoxie in de eurozone. Hij pleit er al enkele maanden voor dat het ESM, en niet langer de Europese Commissie, zou toezien op de naleving van de Europese begrotingsregels. "In Duitsland vinden we al langer dat de Economische en Monetaire Unie versterkt moet worden. Het probleem is gekend: we voeren een gemeenschappelijk monetair beleid zonder dat het economisch en financieel beleid van de lidstaten voldoende op elkaar afgestemd is." "We moeten de juiste voorwaarden voor investeringen creëren. Daar werken we dan ook aan: we zijn klaar om Frans-Duitse samenwerkingsplannen te maken, maar ook plannen met andere landen", aldus nog Schäuble. (Belga)

"Ik heb erover gesproken met president Macron: we zouden met leden van het Europees Parlement een parlement voor de eurozone kunnen creëren, dat een raadgevende bevoegdheid zou hebben", zegt Schäuble. Concreet zou het nieuwe parlement het Europese noodfonds ESM (European Stabiliteitsmechanisme) meer armslag moeten geven. Het ESM is operationeel sinds oktober 2012 en is opgericht om eurolanden in financiële problemen bij te staan. "Hierover zijn Macron en ik het helemaal eens: er zijn twee manieren om de eurozone te versterken, ofwel passen we het verdrag aan, ofwel doen we het pragmatisch via de intergouvernementele methode", aldus Schäuble. "Verdragswijzigingen veronderstellen unanimiteit en de goedkeuring door nationale parlementen of in sommige landen zelfs middels een referendum. Als je weet dat dat momenteel niet realistisch is, moeten we proberen stappen vooruit te zetten met de bestaande instrumenten." Schäuble wil werken op basis van het ESM-verdrag. Hij oppert de omschakeling naar een "Europees Monetair Fonds", naar analogie met het IMF. Dat zou betekenen dat het ESM de rol van het IMF overneemt bij alle reddingsplannen voor eurolanden die in de toekomst opgezet worden. De Duitse minister van Financiën is de grote pleitbezorger van begrotingsorthodoxie in de eurozone. Hij pleit er al enkele maanden voor dat het ESM, en niet langer de Europese Commissie, zou toezien op de naleving van de Europese begrotingsregels. "In Duitsland vinden we al langer dat de Economische en Monetaire Unie versterkt moet worden. Het probleem is gekend: we voeren een gemeenschappelijk monetair beleid zonder dat het economisch en financieel beleid van de lidstaten voldoende op elkaar afgestemd is." "We moeten de juiste voorwaarden voor investeringen creëren. Daar werken we dan ook aan: we zijn klaar om Frans-Duitse samenwerkingsplannen te maken, maar ook plannen met andere landen", aldus nog Schäuble. (Belga)