Ons land moet tegen het einde van de maand een nieuw stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie. In dat programma legt België uit hoe het de Europese begrotingsafspraken - vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact - denkt te zullen respecteren. De HRF heeft hierover nu een nieuw advies klaar. Vorig jaar nog raadde de HRF een traject aan met een structureel evenwicht in 2018. Dat traject blijft overeind, maar de HRF voegt er nu een "minimaal alternatief traject" aan toe. Maar in dat laatste scenario is de marge wat kleiner om de afspraken die ons land gemaakt heeft met Europa inzake schuldafbouw te kunnen nakomen. Voor beide scenario's vraagt de HRF aan de regeringen van ons land "met aandrang aan om de komende 18 maanden - dit wil zeggen in 2016 en bij de opstelling van de begroting 2017 - voldoende structurele maatregelen te nemen", nodig om de inspanningen in 2018 en 2019 te verlichten. Qua verdeling van de inspanningen beveelt de HRF opnieuw aan dat de deelstaten hun begroting tegen 2018 nominaal in evenwicht brengen. Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt dat het de bedoeling is om op 18 april, op het Overlegcomité, concrete afspraken over de verdeling te maken. "De begrotingscontrole voor 2016 werd afgelopen weekend afgerond, maar het is duidelijk dat er bijkomende structurele inspanningen nodig zijn om richting structureel evenwicht te gaan. Het is aangeraden om eerder vroeg dan laat bijkomende maatregelen te nemen, zodat zij tijdig hun effect genereren", zegt Van Overtveldt. (Belga)

Ons land moet tegen het einde van de maand een nieuw stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie. In dat programma legt België uit hoe het de Europese begrotingsafspraken - vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact - denkt te zullen respecteren. De HRF heeft hierover nu een nieuw advies klaar. Vorig jaar nog raadde de HRF een traject aan met een structureel evenwicht in 2018. Dat traject blijft overeind, maar de HRF voegt er nu een "minimaal alternatief traject" aan toe. Maar in dat laatste scenario is de marge wat kleiner om de afspraken die ons land gemaakt heeft met Europa inzake schuldafbouw te kunnen nakomen. Voor beide scenario's vraagt de HRF aan de regeringen van ons land "met aandrang aan om de komende 18 maanden - dit wil zeggen in 2016 en bij de opstelling van de begroting 2017 - voldoende structurele maatregelen te nemen", nodig om de inspanningen in 2018 en 2019 te verlichten. Qua verdeling van de inspanningen beveelt de HRF opnieuw aan dat de deelstaten hun begroting tegen 2018 nominaal in evenwicht brengen. Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt dat het de bedoeling is om op 18 april, op het Overlegcomité, concrete afspraken over de verdeling te maken. "De begrotingscontrole voor 2016 werd afgelopen weekend afgerond, maar het is duidelijk dat er bijkomende structurele inspanningen nodig zijn om richting structureel evenwicht te gaan. Het is aangeraden om eerder vroeg dan laat bijkomende maatregelen te nemen, zodat zij tijdig hun effect genereren", zegt Van Overtveldt. (Belga)