Begin maart had de Commissie al laten verstaan dat de zogenaamde algemene ontsnappingsclausule ook in 2022 zou blijven gelden. Die clausule was in de lente van 2020 bij het losbarsten van de coronacrisis voor het eerst geactiveerd om de lidstaten alle budgettaire ruimte te bieden om de economie te stutten en jobs te redden. Hoewel het vaccinatieritme is opgedreven en de economie aan het rechtkrabbelen is, acht de Commissie een terugkeer naar business as usual nog niet aangewezen. Ze wil te allen prijze een herhaling van de fout van de financiële crisis vermijden, toen een al te snelle en drieste besparingskuur de investeringen de kop indrukte. "We moedigen de lidstaten aan om het ondersteunend budgettair beleid dit en volgend jaar te behouden, om publieke investeringen te vrijwaren en het beste te maken van de Europese relancefondsen om de groei een duw te geven", legde vicevoorzitter Valdis Dombrovkis uit. De Europese regels verplichten de lidstaten om het tekort op hun begroting onder de drempel van drie procent van het bruto binnenlands product te houden. De staatsschuld mag niet meer dan 60 procent van het bbp bedragen. De ongeziene corona-uitgaven hebben ertoe geleid dat de meeste lidstaten momenteel die begrotingsnorm schenden. Dertien lidstaten overtreden ook de schuldnorm. Maar geen enkel land belandt dus op het strafbankje, en geen enkele regering krijgt becijferde budgettaire doelstellingen mee. Dat blijft wel niet duren. Verwacht wordt dat de economische activiteit in de EU in het laatste kwartaal van dit jaar, en in de eurozone in het eerste kwartaal van 2022, opnieuw hetzelfde niveau zal bereiken als voor de crisis. Op basis daarvan wil de Commissie in 2023 de clausule intrekken en de regels opnieuw toepassen. Het voorlopige behoud van de ontsnappingsclausule neemt ook niet weg dat de Commissie België en andere landen met een hoge schuldgraad tot voorzichtigheid aanmaant. Zij moeten vooral een beroep doen op de Europese relancefondsen om bijkomende investeringen te financieren, en ze moeten de groei van recurrente uitgaven beperken. De Commissie neemt aan dat het begrotingstekort in België dit jaar zal dalen tot 7,6 procent in 2021 en tot 4,9 procent in 2022. De staatsschuld zou tegen eind 2022 dan weer toenemen tot 115,5 procent eind 2022. De schuld zou dan stabiliseren om in de tweede helft van het decennium opnieuw te dalen. De Commissie sluit echter niet uit dat de schuld in 2025 hoger zal liggen dan in 2020. In normale tijden krijgen de lidstaten eind mei, begin juni ook een lijstje met prioritaire sociaaleconomische hervormingen opgespeld. Die zogenaamde landenspecifieke aanbevelingen zijn er dit jaar niet. Ze worden meegenomen in de nationale herstelplannen die de lidstaten bij de Commissie hebben ingediend om toegang te krijgen tot de Europese herstelfondsen. Die beoordelingen worden eind juni en in de loop van juli verwacht. (Belga)

Begin maart had de Commissie al laten verstaan dat de zogenaamde algemene ontsnappingsclausule ook in 2022 zou blijven gelden. Die clausule was in de lente van 2020 bij het losbarsten van de coronacrisis voor het eerst geactiveerd om de lidstaten alle budgettaire ruimte te bieden om de economie te stutten en jobs te redden. Hoewel het vaccinatieritme is opgedreven en de economie aan het rechtkrabbelen is, acht de Commissie een terugkeer naar business as usual nog niet aangewezen. Ze wil te allen prijze een herhaling van de fout van de financiële crisis vermijden, toen een al te snelle en drieste besparingskuur de investeringen de kop indrukte. "We moedigen de lidstaten aan om het ondersteunend budgettair beleid dit en volgend jaar te behouden, om publieke investeringen te vrijwaren en het beste te maken van de Europese relancefondsen om de groei een duw te geven", legde vicevoorzitter Valdis Dombrovkis uit. De Europese regels verplichten de lidstaten om het tekort op hun begroting onder de drempel van drie procent van het bruto binnenlands product te houden. De staatsschuld mag niet meer dan 60 procent van het bbp bedragen. De ongeziene corona-uitgaven hebben ertoe geleid dat de meeste lidstaten momenteel die begrotingsnorm schenden. Dertien lidstaten overtreden ook de schuldnorm. Maar geen enkel land belandt dus op het strafbankje, en geen enkele regering krijgt becijferde budgettaire doelstellingen mee. Dat blijft wel niet duren. Verwacht wordt dat de economische activiteit in de EU in het laatste kwartaal van dit jaar, en in de eurozone in het eerste kwartaal van 2022, opnieuw hetzelfde niveau zal bereiken als voor de crisis. Op basis daarvan wil de Commissie in 2023 de clausule intrekken en de regels opnieuw toepassen. Het voorlopige behoud van de ontsnappingsclausule neemt ook niet weg dat de Commissie België en andere landen met een hoge schuldgraad tot voorzichtigheid aanmaant. Zij moeten vooral een beroep doen op de Europese relancefondsen om bijkomende investeringen te financieren, en ze moeten de groei van recurrente uitgaven beperken. De Commissie neemt aan dat het begrotingstekort in België dit jaar zal dalen tot 7,6 procent in 2021 en tot 4,9 procent in 2022. De staatsschuld zou tegen eind 2022 dan weer toenemen tot 115,5 procent eind 2022. De schuld zou dan stabiliseren om in de tweede helft van het decennium opnieuw te dalen. De Commissie sluit echter niet uit dat de schuld in 2025 hoger zal liggen dan in 2020. In normale tijden krijgen de lidstaten eind mei, begin juni ook een lijstje met prioritaire sociaaleconomische hervormingen opgespeld. Die zogenaamde landenspecifieke aanbevelingen zijn er dit jaar niet. Ze worden meegenomen in de nationale herstelplannen die de lidstaten bij de Commissie hebben ingediend om toegang te krijgen tot de Europese herstelfondsen. Die beoordelingen worden eind juni en in de loop van juli verwacht. (Belga)