Gisteren al werden hoge concentraties fijn stof gemeten in het hele land en dat is dinsdag niet anders. De concentraties zijn gemiddeld het hoogst rond Antwerpen en zien er iets beter uit onder Samber en Maas, zegt Frans Fierens van IRCEL. Die wijst er op dat zowel in Vlaanderen en Brussel als in Wallonië gisteren index 10 bereikt werd. Dat is geleden van 20 maart 2015. Het gaat om een luchtkwaliteitsindex gebaseerd op gezondheidseffecten, waarbij index 1 'uitstekend' is en index 10 'uitermate slecht'. Dat de luchtkwaliteit zo slecht is, komt door verschillende factoren. Naast de ongunstige verdunningsomstandigheden in de atmosfeer, speelt tijdens deze periode van het jaar ook de uitstoot van ammoniak een belangrijke rol bij de vorming van fijn stof. Ammoniak komt vrij bij het bemesten van landbouwgronden en er is ook de uitstoot via stallen. Als dan de weersomstandigheden ideaal zijn, met zonnig, vrij warm, windstil en relatief vochtig weer zoals dit weekend, zorgt dat voor een typische episode van lentesmog, aldus nog Fierens. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (vb. jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten...) doen bij hoge fijnstofconcentraties best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht. (Belga)

Gisteren al werden hoge concentraties fijn stof gemeten in het hele land en dat is dinsdag niet anders. De concentraties zijn gemiddeld het hoogst rond Antwerpen en zien er iets beter uit onder Samber en Maas, zegt Frans Fierens van IRCEL. Die wijst er op dat zowel in Vlaanderen en Brussel als in Wallonië gisteren index 10 bereikt werd. Dat is geleden van 20 maart 2015. Het gaat om een luchtkwaliteitsindex gebaseerd op gezondheidseffecten, waarbij index 1 'uitstekend' is en index 10 'uitermate slecht'. Dat de luchtkwaliteit zo slecht is, komt door verschillende factoren. Naast de ongunstige verdunningsomstandigheden in de atmosfeer, speelt tijdens deze periode van het jaar ook de uitstoot van ammoniak een belangrijke rol bij de vorming van fijn stof. Ammoniak komt vrij bij het bemesten van landbouwgronden en er is ook de uitstoot via stallen. Als dan de weersomstandigheden ideaal zijn, met zonnig, vrij warm, windstil en relatief vochtig weer zoals dit weekend, zorgt dat voor een typische episode van lentesmog, aldus nog Fierens. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (vb. jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten...) doen bij hoge fijnstofconcentraties best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht. (Belga)