De overheidsmaatregelen tegen het COVID19-virus blijken telkens een significante impact te hebben op het verkeer. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook een tweede virusgolf, na de tweede helft van juli, leidde volgens Wegen en Verkeer tot minder verkeer. Dat vertaalde zich in dalende verkeerscijfers bij het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen. Dat lag op werkdagen in de maand augustus 12,4 procent lager dan in de augustus 2019. De filezwaarte lag in diezelfde maand 54 procent onder het niveau van augustus 2019. De meest recente cijfers dateren van de eerste week van oktober. Op de werkdagen van 5 oktober tot en met 9 oktober lag het autoverkeer 13,7 procent onder het niveau van vorig jaar. Er was wel 2,1 procent meer vrachtverkeer. Het valt volgens Wegen en Verkeer ook op dat de filedruk in oktober, nochtans elk jaar een maand met zware filedruk, 40 procent lager ligt dan in dezelfde week in 2019. In de regio Antwerpen is dat liefst 51 procent lager en in de Brusselse regio 37 procent lager. Alleen in de regio Gent wordt meer filedruk opgetekend als gevolg van wegwerkzaamheden en incidenten met veel impact. (Belga)

De overheidsmaatregelen tegen het COVID19-virus blijken telkens een significante impact te hebben op het verkeer. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook een tweede virusgolf, na de tweede helft van juli, leidde volgens Wegen en Verkeer tot minder verkeer. Dat vertaalde zich in dalende verkeerscijfers bij het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen. Dat lag op werkdagen in de maand augustus 12,4 procent lager dan in de augustus 2019. De filezwaarte lag in diezelfde maand 54 procent onder het niveau van augustus 2019. De meest recente cijfers dateren van de eerste week van oktober. Op de werkdagen van 5 oktober tot en met 9 oktober lag het autoverkeer 13,7 procent onder het niveau van vorig jaar. Er was wel 2,1 procent meer vrachtverkeer. Het valt volgens Wegen en Verkeer ook op dat de filedruk in oktober, nochtans elk jaar een maand met zware filedruk, 40 procent lager ligt dan in dezelfde week in 2019. In de regio Antwerpen is dat liefst 51 procent lager en in de Brusselse regio 37 procent lager. Alleen in de regio Gent wordt meer filedruk opgetekend als gevolg van wegwerkzaamheden en incidenten met veel impact. (Belga)