"Het is volkomen absurd dat een project als dit een plaats zou krijgen op Parking C", zegt burgemeester Hans Bonte. "Niet alleen op gebied van milieu maar ook qua mobiliteit zou dit een ramp betekenen voor de hele regio, die nu al gekenmerkt wordt door de hoogste hoeveelheid fijn stof. Dat zou alleen maar erger worden. Als het stadion, de kantoren, de horeca en de ondergrondse parking met 10.000 plaatsen er komen, dan creëert men dagelijks het fileleed dat we nu merken wanneer Batibouw of het Autosalon op de Heizelvlakte plaatsvindt. Daardoor zullen ook Koningslo en Strombeek-Bever verzadigd geraken." Volgens Bonte is het eveneens absurd dat de bouwvergunning op lokaal niveau beslecht wordt. "Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Grimbergen zich over die vergunning moet buigen. Over zo'n project moet op hoger niveau beslist worden." Naast het indienen van een bezwaarschrift geeft de Zennestad ook een negatief advies. Als buurgemeente moet Vilvoorde namelijk ook een advies geven over het project. (Belga)

"Het is volkomen absurd dat een project als dit een plaats zou krijgen op Parking C", zegt burgemeester Hans Bonte. "Niet alleen op gebied van milieu maar ook qua mobiliteit zou dit een ramp betekenen voor de hele regio, die nu al gekenmerkt wordt door de hoogste hoeveelheid fijn stof. Dat zou alleen maar erger worden. Als het stadion, de kantoren, de horeca en de ondergrondse parking met 10.000 plaatsen er komen, dan creëert men dagelijks het fileleed dat we nu merken wanneer Batibouw of het Autosalon op de Heizelvlakte plaatsvindt. Daardoor zullen ook Koningslo en Strombeek-Bever verzadigd geraken." Volgens Bonte is het eveneens absurd dat de bouwvergunning op lokaal niveau beslecht wordt. "Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Grimbergen zich over die vergunning moet buigen. Over zo'n project moet op hoger niveau beslist worden." Naast het indienen van een bezwaarschrift geeft de Zennestad ook een negatief advies. Als buurgemeente moet Vilvoorde namelijk ook een advies geven over het project. (Belga)