Tien partijen hebben een wetsvoorstel ondertekend dat de minderheidsregering van Sophie Wilmès "bijzondere machten" geeft om de strijd tegen het coronacrisis efficiënt te kunnen voeren. Naast liberalen, socialisten, groenen, christendemocraten hebben ook N-VA en DéFI het voorstel ondertekend. De volmachten zorgen ervoor dat de regering niet telkens op de goedkeuring van het parlement moet wachten om maatregelen te kunnen nemen. De volmachten beperken zich tot de coronacrisis en wat er mee samenhangt. Het gaat om dringende bepalingen met betrekking tot de volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen. Het wetsvoorstel legt een termijn van drie maanden vast, die de Kamer éénmaal met eenzelfde periode kan verlengen. Onder andere over die termijn heeft de Raad van State opmerkingen. Naast juridische opmerkingen stipt het advies ook aan dat die regeling eigenlijk overbodig is, omdat het parlement sowieso kan beslissen om die termijn nog eens te verlengen, als dat nodig mocht blijken. De Raad van State merkt ook op dat een aantal bepalingen in het wetsvoorstel "optioneel bicameraal" zijn, wat in mensentaal betekent dat de Senaat er zich over mag uitspreken, indien dat parlement dat wil. De Senaat heeft daar vijftien dagen de tijd voor. Het bureau van de Senaat heeft vandaag al beslist om, indien nodig, morgen meteen na de stemming in de Kamer een plenaire zitting te houden om de tekst goed te keuren. (Belga)

Tien partijen hebben een wetsvoorstel ondertekend dat de minderheidsregering van Sophie Wilmès "bijzondere machten" geeft om de strijd tegen het coronacrisis efficiënt te kunnen voeren. Naast liberalen, socialisten, groenen, christendemocraten hebben ook N-VA en DéFI het voorstel ondertekend. De volmachten zorgen ervoor dat de regering niet telkens op de goedkeuring van het parlement moet wachten om maatregelen te kunnen nemen. De volmachten beperken zich tot de coronacrisis en wat er mee samenhangt. Het gaat om dringende bepalingen met betrekking tot de volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen. Het wetsvoorstel legt een termijn van drie maanden vast, die de Kamer éénmaal met eenzelfde periode kan verlengen. Onder andere over die termijn heeft de Raad van State opmerkingen. Naast juridische opmerkingen stipt het advies ook aan dat die regeling eigenlijk overbodig is, omdat het parlement sowieso kan beslissen om die termijn nog eens te verlengen, als dat nodig mocht blijken. De Raad van State merkt ook op dat een aantal bepalingen in het wetsvoorstel "optioneel bicameraal" zijn, wat in mensentaal betekent dat de Senaat er zich over mag uitspreken, indien dat parlement dat wil. De Senaat heeft daar vijftien dagen de tijd voor. Het bureau van de Senaat heeft vandaag al beslist om, indien nodig, morgen meteen na de stemming in de Kamer een plenaire zitting te houden om de tekst goed te keuren. (Belga)