71 pct gaat akkoord met een totaal reclameverbod op de verkoopplaats. 72 pct wenst meer ondersteuning voor rokers die wensen te stoppen met roken via de terugbetaling van doeltreffende geneesmiddelen. 61 pct gaat akkoord met een prijsverhoging van 1 euro per pakje roltabak. 50 pct is voorstander van neutrale sigarettenpakjes en slechts 25 pct is er tegen. In 2015 rookte 20 pct van de Belgen, 17 pct rookt dagelijks. 72 pct van de rokers heeft spijt dat ze begonnen zijn met roken en 64 pct onder hen wenst te stoppen. "Het draagvlak voor maatregelen tegen tabak staat in contrast met het gebrek aan maatregelen die in eigen land worden voorgesteld en met initiatieven die recentelijk in andere EU-landen werden aangenomen. Op 1 november 2005 ratificeerde België de Kaderconventie tegen Tabak van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op 30 januari 2006 werd deze conventie van kracht. We zijn nu bijna 10 jaar later en ons land blijft nog voor heel wat bindende maatregelen in gebreke", stelt de Stichting tegen Kanker. In België sterven dagelijks 40 mensen als gevolg van het roken. (Belga)

71 pct gaat akkoord met een totaal reclameverbod op de verkoopplaats. 72 pct wenst meer ondersteuning voor rokers die wensen te stoppen met roken via de terugbetaling van doeltreffende geneesmiddelen. 61 pct gaat akkoord met een prijsverhoging van 1 euro per pakje roltabak. 50 pct is voorstander van neutrale sigarettenpakjes en slechts 25 pct is er tegen. In 2015 rookte 20 pct van de Belgen, 17 pct rookt dagelijks. 72 pct van de rokers heeft spijt dat ze begonnen zijn met roken en 64 pct onder hen wenst te stoppen. "Het draagvlak voor maatregelen tegen tabak staat in contrast met het gebrek aan maatregelen die in eigen land worden voorgesteld en met initiatieven die recentelijk in andere EU-landen werden aangenomen. Op 1 november 2005 ratificeerde België de Kaderconventie tegen Tabak van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op 30 januari 2006 werd deze conventie van kracht. We zijn nu bijna 10 jaar later en ons land blijft nog voor heel wat bindende maatregelen in gebreke", stelt de Stichting tegen Kanker. In België sterven dagelijks 40 mensen als gevolg van het roken. (Belga)