Krantenberichten zaterdag zeiden dat de partijen zichzelf door de nieuwe wet op de partijfinanciering ruim 8 miljoen euro extra toekennen. Volgens Groen klopt dat niet. "De zesde staatshervorming zorgt er als eerste staatshervorming ooit voor dat er 40 politici minder zullen zijn, dat er 2,4 miljoen euro minderen middelen naar de politieke partijen gaan, dat er 37 miljoen euro minder gaat naar de Senaat en dat de controle op de partijfinanciering wordt versterkt", luidt het. "Alle voorbije staatshervorming kenden een constante: de politieke partijen kwamen er beter uit. In moeilijke tijden zoals we die vandaag kennen, was het voor Groen essentieel dat ook de politieke wereld op zoek ging naar efficiëntiewinsten in eigen schoot. De groenen hebben gevochten voor een serieuze besparing op vlak van aantal politici en middelen en hebben ook aangedrongen op een strengere controle." "Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de staatshervorming ook de werking van de politieke partijen onder de loep neemt, dwingt tot besparingen en een strengere controle eist. Dit werd onder druk van mijn partij ingevoerd om de geloofwaardigheid van de politiek op te krikken. De waarheid heeft ook haar rechten", zegt Van Besien. (Belga)

Krantenberichten zaterdag zeiden dat de partijen zichzelf door de nieuwe wet op de partijfinanciering ruim 8 miljoen euro extra toekennen. Volgens Groen klopt dat niet. "De zesde staatshervorming zorgt er als eerste staatshervorming ooit voor dat er 40 politici minder zullen zijn, dat er 2,4 miljoen euro minderen middelen naar de politieke partijen gaan, dat er 37 miljoen euro minder gaat naar de Senaat en dat de controle op de partijfinanciering wordt versterkt", luidt het. "Alle voorbije staatshervorming kenden een constante: de politieke partijen kwamen er beter uit. In moeilijke tijden zoals we die vandaag kennen, was het voor Groen essentieel dat ook de politieke wereld op zoek ging naar efficiëntiewinsten in eigen schoot. De groenen hebben gevochten voor een serieuze besparing op vlak van aantal politici en middelen en hebben ook aangedrongen op een strengere controle." "Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de staatshervorming ook de werking van de politieke partijen onder de loep neemt, dwingt tot besparingen en een strengere controle eist. Dit werd onder druk van mijn partij ingevoerd om de geloofwaardigheid van de politiek op te krikken. De waarheid heeft ook haar rechten", zegt Van Besien. (Belga)