Bonny zei dat tijdens de persvoorstelling van een nieuwe brochure over het vak rooms-katholieke godsdienst. De aanpassing is nodig omdat het katholieke basisonderwijs in bepaalde grootstedelijke regio's niet meer aan de noodzakelijke aantallen leerkrachten komt.

In het katholieke basisonderwijs is het normaal gezien de klasleerkracht die het vak godsdienst onderricht. Daarvoor moet die echter wel gedoopt zijn of opgenomen in de katholieke Kerk, de noodzakelijke diploma's hebben en de leerplannen volgen.

Voortaan zijn in het katholieke basisonderwijs ook ongelovige leerkrachten of leerkrachten met een andere religie welkom. 'Kunnen die mensen godsdienstles geven? Neen', aldus Bonny. Om dat probleem op te lossen zal er volgens de bisschop in team gewerkt en gedeeld lesgegeven moeten worden. De school in kwestie zal moeten oordelen wat de beste optie is. De bisschop benadrukt wel dat dit soort modellen zeker niet in heel Vlaanderen nodig is.

De rode draad doorheen de nieuwe brochure over het vak rooms-katholieke godsdienst is dat het vak relevant en noodzakelijk is voor de samenleving. 'Het is geen restvak. Het is wel degelijk een vak met visie en opdracht', aldus Mgr. Bonny. De leerplannen zijn volgens de bisschop goed, maar 'we geven het startschot om ze te optimaliseren binnen hun kader'.

Het is volgens de bisschop ook essentieel dat de godsdienstleerkrachten goed opgeleid zijn. Er moet veel belang gehecht worden aan dialoog en diversiteit. 'Vlaanderen is immers een regenboogland. Tussen zij die zeer gelovig zijn en zij die volledig ongelovig zijn zit een regenboog aan kleuren, aan verschillende tinten. De gelovige en ongelovige flank zijn vandaag erg divers. Het is dan ook erg belangrijk dat in de godsdienstles met mekaar gepraat kan worden over die diversiteit. Zoals de paus het verwoordde: het katholiek onderwijs moet gaan voor de grammatica van de dialoog', aldus Mgr. Bonny.

Bonny zei dat tijdens de persvoorstelling van een nieuwe brochure over het vak rooms-katholieke godsdienst. De aanpassing is nodig omdat het katholieke basisonderwijs in bepaalde grootstedelijke regio's niet meer aan de noodzakelijke aantallen leerkrachten komt.In het katholieke basisonderwijs is het normaal gezien de klasleerkracht die het vak godsdienst onderricht. Daarvoor moet die echter wel gedoopt zijn of opgenomen in de katholieke Kerk, de noodzakelijke diploma's hebben en de leerplannen volgen. Voortaan zijn in het katholieke basisonderwijs ook ongelovige leerkrachten of leerkrachten met een andere religie welkom. 'Kunnen die mensen godsdienstles geven? Neen', aldus Bonny. Om dat probleem op te lossen zal er volgens de bisschop in team gewerkt en gedeeld lesgegeven moeten worden. De school in kwestie zal moeten oordelen wat de beste optie is. De bisschop benadrukt wel dat dit soort modellen zeker niet in heel Vlaanderen nodig is. De rode draad doorheen de nieuwe brochure over het vak rooms-katholieke godsdienst is dat het vak relevant en noodzakelijk is voor de samenleving. 'Het is geen restvak. Het is wel degelijk een vak met visie en opdracht', aldus Mgr. Bonny. De leerplannen zijn volgens de bisschop goed, maar 'we geven het startschot om ze te optimaliseren binnen hun kader'.Het is volgens de bisschop ook essentieel dat de godsdienstleerkrachten goed opgeleid zijn. Er moet veel belang gehecht worden aan dialoog en diversiteit. 'Vlaanderen is immers een regenboogland. Tussen zij die zeer gelovig zijn en zij die volledig ongelovig zijn zit een regenboog aan kleuren, aan verschillende tinten. De gelovige en ongelovige flank zijn vandaag erg divers. Het is dan ook erg belangrijk dat in de godsdienstles met mekaar gepraat kan worden over die diversiteit. Zoals de paus het verwoordde: het katholiek onderwijs moet gaan voor de grammatica van de dialoog', aldus Mgr. Bonny.