Ook een kwart van alle reservaten in Azië meldde dat de activiteiten voor natuurbescherming beperkt werden. In Noord- en Latijns-Amerika, maar ook in Europa en in de regio van Oceanië, bleven de belangrijkste activiteiten overeind, maar vielen inkomsten van toeristen wel terug. Uit een rondvraag in meer dan zestig landen bleek dat een op de vijf jachtopzieners zijn baan verloor, een op de vier moest loon inleveren of kreeg zijn loon te laat betaald, schrijft de IUCN in het eigen tijdschrift Parks. In minstens 64 gevallen in 22 landen zijn beschermende maatregelen in reservaten teruggedraaid, ten gunste van wegenbouw of olie- en gaswinning. Natuurlijk heeft de gezondheidscrisis van mensen prioriteit in deze coronapandemie, zegt Bruno Oberle, algemeen directeur van IUCN. "Maar we mogen niet vergeten dat we slechts met investeringen in een gezonde natuur een solide basis kunnen leggen voor een heropleving na de pandemie, en toekomstige crisissen van de volksgezondheid kunnen vermijden." De oorsprong van de coronapandemie is nog onzeker. Maar onderzoekers gaan er tot nu toe van uit dat het virus overgesprongen is van dieren op mensen. Hetzelfde geldt voor het virus dat onlangs weer in twee Afrikaanse landen levensgevaarlijke ebola-infecties heeft veroorzaakt. Achterliggend speelt daarin mee dat bevolkingsgroei, ontbossing en de aanleg van plantages de levensruimte van wilde dieren inperken. Dieren en mensen komen daardoor steeds nauwer met elkaar in contact. De IUCN is in 1948 opgericht en is met 17.000 experts het grootste milieunetwerk ter wereld. Onder de 1.400 leden zijn natuurbeschermingsorganisaties en regeringen. De IUCN stelt onder meer de rode lijst van bedreigde dier- en plantensoorten op. (Belga)

Ook een kwart van alle reservaten in Azië meldde dat de activiteiten voor natuurbescherming beperkt werden. In Noord- en Latijns-Amerika, maar ook in Europa en in de regio van Oceanië, bleven de belangrijkste activiteiten overeind, maar vielen inkomsten van toeristen wel terug. Uit een rondvraag in meer dan zestig landen bleek dat een op de vijf jachtopzieners zijn baan verloor, een op de vier moest loon inleveren of kreeg zijn loon te laat betaald, schrijft de IUCN in het eigen tijdschrift Parks. In minstens 64 gevallen in 22 landen zijn beschermende maatregelen in reservaten teruggedraaid, ten gunste van wegenbouw of olie- en gaswinning. Natuurlijk heeft de gezondheidscrisis van mensen prioriteit in deze coronapandemie, zegt Bruno Oberle, algemeen directeur van IUCN. "Maar we mogen niet vergeten dat we slechts met investeringen in een gezonde natuur een solide basis kunnen leggen voor een heropleving na de pandemie, en toekomstige crisissen van de volksgezondheid kunnen vermijden." De oorsprong van de coronapandemie is nog onzeker. Maar onderzoekers gaan er tot nu toe van uit dat het virus overgesprongen is van dieren op mensen. Hetzelfde geldt voor het virus dat onlangs weer in twee Afrikaanse landen levensgevaarlijke ebola-infecties heeft veroorzaakt. Achterliggend speelt daarin mee dat bevolkingsgroei, ontbossing en de aanleg van plantages de levensruimte van wilde dieren inperken. Dieren en mensen komen daardoor steeds nauwer met elkaar in contact. De IUCN is in 1948 opgericht en is met 17.000 experts het grootste milieunetwerk ter wereld. Onder de 1.400 leden zijn natuurbeschermingsorganisaties en regeringen. De IUCN stelt onder meer de rode lijst van bedreigde dier- en plantensoorten op. (Belga)