Na CDH-voorzitster Joëlle Milquet uit ook FDF-voorzitter Olivier Maingain kritiek op de voorstellen die circuleren om tot een oplossing voor het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde te komen.

Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene werkt in principe tegen het einde van de paasvakantie aan een oplossing voor het dossier.

CDH verbrak maandag de stilte en noemde wat er tot nu toe op tafel ligt onvoldoende.

FDF-voorman Olivier Maingain ging dinsdag in verschillende kranten op hetzelfde elan door.

Volgens hem heeft Dehaene een groot probleem als hij de voorstellen wil voorleggen aan de Franstalige onderhandelaars. In de ogen van Maingain zijn ze onaanvaardbaar en geen basis voor onderhandelingen.

De FDF-voorzitter herhaalt dat een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wat hem betreft moet gekoppeld zijn aan een uitbreiding van Brussel.

KritiekLDD

Aan Vlaamse kant liet Lijst Dedecker dinsdag weten weinig heil te zien in de besprekingen van Dehaene.

Volgens de partij komen de uitgelekte denkpistes neer op meer instabiliteit in de Vlaamse rand, en zelfs ver daarbuiten.

Volgens Vlaams fractieleider Lode Vereeck werken de uitgelekte voorstellen een verdere verfransing van Vlaams-Brabant in de hand en dragen ze de kiemen van nieuwe communautaire twisten.

Hij verwijst naar inschrijvingsrechten voor Franstaligen in Brussel, de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters van de faciliteitengemeenten of het onder federale curatele plaatsen van die gemeenten.

Na CDH-voorzitster Joëlle Milquet uit ook FDF-voorzitter Olivier Maingain kritiek op de voorstellen die circuleren om tot een oplossing voor het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde te komen.Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene werkt in principe tegen het einde van de paasvakantie aan een oplossing voor het dossier.CDH verbrak maandag de stilte en noemde wat er tot nu toe op tafel ligt onvoldoende.FDF-voorman Olivier Maingain ging dinsdag in verschillende kranten op hetzelfde elan door. Volgens hem heeft Dehaene een groot probleem als hij de voorstellen wil voorleggen aan de Franstalige onderhandelaars. In de ogen van Maingain zijn ze onaanvaardbaar en geen basis voor onderhandelingen.De FDF-voorzitter herhaalt dat een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wat hem betreft moet gekoppeld zijn aan een uitbreiding van Brussel.KritiekLDDAan Vlaamse kant liet Lijst Dedecker dinsdag weten weinig heil te zien in de besprekingen van Dehaene.Volgens de partij komen de uitgelekte denkpistes neer op meer instabiliteit in de Vlaamse rand, en zelfs ver daarbuiten.Volgens Vlaams fractieleider Lode Vereeck werken de uitgelekte voorstellen een verdere verfransing van Vlaams-Brabant in de hand en dragen ze de kiemen van nieuwe communautaire twisten.Hij verwijst naar inschrijvingsrechten voor Franstaligen in Brussel, de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters van de faciliteitengemeenten of het onder federale curatele plaatsen van die gemeenten.