Vanaf vrijdag is het verboden om nog water te capteren in de gemeenten rond Sint-Truiden én in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel. Overtredingen worden bestraft met een geldboete of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Rond Sint-Truiden geldt het captatieverbod in de volgende gebieden: de volledige gemeente Gingelom, in de stad Sint-Truiden en de gemeente Heers, meer bepaald in de stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk.

Het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen, is wel nog toegestaan.

Ook in de provincie Antwerpen is een captatieverbod van kracht in negen stroomgebieden. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

Vanaf vrijdag is het verboden om nog water te capteren in de gemeenten rond Sint-Truiden én in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel. Overtredingen worden bestraft met een geldboete of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.Rond Sint-Truiden geldt het captatieverbod in de volgende gebieden: de volledige gemeente Gingelom, in de stad Sint-Truiden en de gemeente Heers, meer bepaald in de stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk. Het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen, is wel nog toegestaan. Ook in de provincie Antwerpen is een captatieverbod van kracht in negen stroomgebieden. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.