Volgens Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Klimaatexpert Jean-Pascal Van Ypersele, die het Klimaatpanel voorzitten, is de aanpassing van het artikel "de beste garantie om onze verantwoordelijkheid voor de volgende generaties op te nemen".

De passage via het Grondwetsartikel was een van de pistes die de Raad van State zelf naar voren had geschoven om een mouw te passen aan zijn forse kritiek op de bijzondere klimaatwet, die een aantal academici had voorbereid.

Groenen, socialisten en DéFI kondigden meteen aan een voorstel in te dienen om het bewuste artikel aan te passen. De voormalige coalitiepartners N-VA, CD&V, MR en Open Vld zijn tegen die piste gekant. Daardoor heeft de Grondwetsherziening wellicht geen kans op slagen. Daarvoor is immers een tweederdemeerderheid nodig en die wordt niet gehaald indien de vier 'Zweedse' partijen tegenstemmen.

En zoals de sterren nu staan, is de kans klein dat het bewuste artikel voor herziening vatbaar wordt verklaard om tijdens de volgende legislatuur te kunnen aanpassen. Dat betekent dat de weg van de 7bis bewandelen, pas terug zou kunnen na 2024.

Toch roept het Klimaatpanel op het artikel alsnog te herzien. "Zonder deze minieme, maar cruciale wijziging aan de Grondwet lopen we een groot risico verder aan te modderen met het klimaatbeleid in ons land. En dat is precies het tegendeel van wat de jongeren van Youth for Climate eisen, samen met de vele volwassenen die met hen voor een concreet en ambitieus beleid opkomen", luidt het in een mededeling.

Volgens Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Klimaatexpert Jean-Pascal Van Ypersele, die het Klimaatpanel voorzitten, is de aanpassing van het artikel "de beste garantie om onze verantwoordelijkheid voor de volgende generaties op te nemen".De passage via het Grondwetsartikel was een van de pistes die de Raad van State zelf naar voren had geschoven om een mouw te passen aan zijn forse kritiek op de bijzondere klimaatwet, die een aantal academici had voorbereid. Groenen, socialisten en DéFI kondigden meteen aan een voorstel in te dienen om het bewuste artikel aan te passen. De voormalige coalitiepartners N-VA, CD&V, MR en Open Vld zijn tegen die piste gekant. Daardoor heeft de Grondwetsherziening wellicht geen kans op slagen. Daarvoor is immers een tweederdemeerderheid nodig en die wordt niet gehaald indien de vier 'Zweedse' partijen tegenstemmen. En zoals de sterren nu staan, is de kans klein dat het bewuste artikel voor herziening vatbaar wordt verklaard om tijdens de volgende legislatuur te kunnen aanpassen. Dat betekent dat de weg van de 7bis bewandelen, pas terug zou kunnen na 2024. Toch roept het Klimaatpanel op het artikel alsnog te herzien. "Zonder deze minieme, maar cruciale wijziging aan de Grondwet lopen we een groot risico verder aan te modderen met het klimaatbeleid in ons land. En dat is precies het tegendeel van wat de jongeren van Youth for Climate eisen, samen met de vele volwassenen die met hen voor een concreet en ambitieus beleid opkomen", luidt het in een mededeling.