Brusselse jongeren ouder dan 18 jaar behouden hun recht op kinderbijslag tot hun 25ste indien ze studeren of ingeschreven zijn bij de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris. In dat laatste geval krijgt de jongere nog één jaar kinderbijslag, de duur van de beroepsinschakelingsperiode. Nadien heeft hij recht op een inschakelingsuitkering van de RVA. Maar voor jongeren die nog geen 21 jaar oud zijn, gelden er door de federale regelgeving diplomavereisten. Zo moeten ze minstens een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald, zoniet moeten ze tot ze 21 zijn wachten om een inschakelingsuitkering te krijgen. Momenteel hebben ze ook geen recht op kinderbijslag, en daar past de Brusselse regering nu een mouw aan door het recht op kinderbijslag te behouden voor jonge werkzoekenden die niet voldoen aan de diplomavereisten. "De eerste stappen op de arbeidsmarkt zijn niet altijd gemakkelijk. En als de jongere door uitsluitingsmaatregelen waartoe de federale overheid heeft besloten, helemaal geen inkomen meer heeft, is dat nog minder! Terwijl de federale regering resoluut heeft gekozen voor de uitsluiting van de meest kwetsbaren, hebben we in het Brussels Gewest beslist om ze weer op te vangen in het net van de sociale zekerheid", besluit Bernard Clerfayt. Volgens de minister komen 106 Brusselse jongeren in aanmerking voor de maatregel. (Belga)

Brusselse jongeren ouder dan 18 jaar behouden hun recht op kinderbijslag tot hun 25ste indien ze studeren of ingeschreven zijn bij de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris. In dat laatste geval krijgt de jongere nog één jaar kinderbijslag, de duur van de beroepsinschakelingsperiode. Nadien heeft hij recht op een inschakelingsuitkering van de RVA. Maar voor jongeren die nog geen 21 jaar oud zijn, gelden er door de federale regelgeving diplomavereisten. Zo moeten ze minstens een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald, zoniet moeten ze tot ze 21 zijn wachten om een inschakelingsuitkering te krijgen. Momenteel hebben ze ook geen recht op kinderbijslag, en daar past de Brusselse regering nu een mouw aan door het recht op kinderbijslag te behouden voor jonge werkzoekenden die niet voldoen aan de diplomavereisten. "De eerste stappen op de arbeidsmarkt zijn niet altijd gemakkelijk. En als de jongere door uitsluitingsmaatregelen waartoe de federale overheid heeft besloten, helemaal geen inkomen meer heeft, is dat nog minder! Terwijl de federale regering resoluut heeft gekozen voor de uitsluiting van de meest kwetsbaren, hebben we in het Brussels Gewest beslist om ze weer op te vangen in het net van de sociale zekerheid", besluit Bernard Clerfayt. Volgens de minister komen 106 Brusselse jongeren in aanmerking voor de maatregel. (Belga)