De tekst moet van verschillende parlementen het akkoord krijgen. Gisteren/woensdag gebeurde dat bijvoorbeeld nog in het Vlaams parlement. Hij bevat een brede resem aanbevelingen en voorstellen. Zo wordt aan de regeringen gevraagd om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te herbevestigen en om te onderstrepen dat de huidige mondiale inspanning onvoldoende is om de doelstellingen (temperatuurstijging tegen 2100 onder 2 graden Celsius houden, zo mogelijk onder 1,5 graad). De resolutie "neemt akte" van het Europese 'Fit for 55-programma', de Europese plannen om tegen 2030 een broeikasgasreductie van minstens 55 procent te realiseren (tegenover 1990) en vraagt meteen ook om "bijkomende maatregelen te nemen om de opgelegde doelstellingen te kunnen realiseren". In het Vlaamse Energie- en Klimaatplan (VEKP) is sprake van een reductiedoelstelling van -35 procent tegen 2030 (tegenover 2005). De tekst vraagt ook om de lucht- en scheepvaart op te nemen en te pleiten voor strengere emissienormen voor die twee sectoren. Om ervoor te zorgen dat ingevoerde producten van buiten de EU op een even duurzaame manier kunnen geproduceerd worden, schuift de tekst ook een mogelijke koolstofgrensheffing naar voor, maar dan wel "zonder afbreuk te doen aan de concurrentiepositie van exporterende sectoren". De resolutie dringt er bij de regeringen ook op aan om "bij voorkeur nog voor de start van de COP26" een akkoord te vinden over de intra-Belgische lastenverdeling en de internationale klimaatfinanciering. Bert Wollants (N-VA) gaf toe dat dit wellicht een te ambitieuze vraag is, "maar zeg nooit nooit." (Belga)

De tekst moet van verschillende parlementen het akkoord krijgen. Gisteren/woensdag gebeurde dat bijvoorbeeld nog in het Vlaams parlement. Hij bevat een brede resem aanbevelingen en voorstellen. Zo wordt aan de regeringen gevraagd om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te herbevestigen en om te onderstrepen dat de huidige mondiale inspanning onvoldoende is om de doelstellingen (temperatuurstijging tegen 2100 onder 2 graden Celsius houden, zo mogelijk onder 1,5 graad). De resolutie "neemt akte" van het Europese 'Fit for 55-programma', de Europese plannen om tegen 2030 een broeikasgasreductie van minstens 55 procent te realiseren (tegenover 1990) en vraagt meteen ook om "bijkomende maatregelen te nemen om de opgelegde doelstellingen te kunnen realiseren". In het Vlaamse Energie- en Klimaatplan (VEKP) is sprake van een reductiedoelstelling van -35 procent tegen 2030 (tegenover 2005). De tekst vraagt ook om de lucht- en scheepvaart op te nemen en te pleiten voor strengere emissienormen voor die twee sectoren. Om ervoor te zorgen dat ingevoerde producten van buiten de EU op een even duurzaame manier kunnen geproduceerd worden, schuift de tekst ook een mogelijke koolstofgrensheffing naar voor, maar dan wel "zonder afbreuk te doen aan de concurrentiepositie van exporterende sectoren". De resolutie dringt er bij de regeringen ook op aan om "bij voorkeur nog voor de start van de COP26" een akkoord te vinden over de intra-Belgische lastenverdeling en de internationale klimaatfinanciering. Bert Wollants (N-VA) gaf toe dat dit wellicht een te ambitieuze vraag is, "maar zeg nooit nooit." (Belga)