Na Delmotte kregen ook andere bewoners van het rusthuis en verschillende personeelsleden het vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend. Voordien had 86 procent van de bewoners en het personeel aangegeven gevaccineerd te willen worden. Voor de start van de vaccinatiecampagne in ons land zijn maandag ongeveer 9.000 dosissen beschikbaar gesteld. In Wallonië beschikken er negentien ziekenhuizen die dienst doen als vaccinatiehub over koelafdelingen waar het vaccin bij de vereiste -80 graden Celsius bewaard kan worden, legde minister van Volksgezondheid Christie Morreale nog eens uit. Terwijl er discussie is over het al dan niet uitstellen van de toediening van de tweede dosis van het vaccin, is het voorlopig nog steeds de bedoeling dat de rusthuisbewoners over een tweetal weken voor de tweede keer het vaccin krijgen. Om het meest werkzaam te zijn, moet het namelijk twee keer binnen een tijdspanne van 21 dagen worden toegediend. (Belga)

Na Delmotte kregen ook andere bewoners van het rusthuis en verschillende personeelsleden het vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend. Voordien had 86 procent van de bewoners en het personeel aangegeven gevaccineerd te willen worden. Voor de start van de vaccinatiecampagne in ons land zijn maandag ongeveer 9.000 dosissen beschikbaar gesteld. In Wallonië beschikken er negentien ziekenhuizen die dienst doen als vaccinatiehub over koelafdelingen waar het vaccin bij de vereiste -80 graden Celsius bewaard kan worden, legde minister van Volksgezondheid Christie Morreale nog eens uit. Terwijl er discussie is over het al dan niet uitstellen van de toediening van de tweede dosis van het vaccin, is het voorlopig nog steeds de bedoeling dat de rusthuisbewoners over een tweetal weken voor de tweede keer het vaccin krijgen. Om het meest werkzaam te zijn, moet het namelijk twee keer binnen een tijdspanne van 21 dagen worden toegediend. (Belga)