"De mogelijkheid om in scholen te vaccineren wordt geboden", aldus Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "In specifieke situaties kan de populatiemanager in samenwerking met de scholen en de CLB-artsen beslissen om toch op school te vaccineren om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de schoolgaande jeugd te bereiken", zo wordt verduidelijkt op de website van het agentschap. Momenteel kreeg 75,42 procent van de twaalf- tot zeventienjarigen in Vlaanderen een eerste prik. Meer dan 40 procent is volledig gevaccineerd. Ook de komende weken gaat de aandacht nog vooral uit naar de vaccinatie van jongeren. De voorkeur blijft wel uitgaan naar inentingen in het vaccinatiecentrum. Ook vaccinatie in de school zal vanuit het vaccinatiecentrum georganiseerd worden. De school stelt alleen lokalen ter beschikking. Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt nog dat de wet bepaalt dat vaccinatie een vrije keuze is. Gevaccineerd zijn mag dan ook geen voorwaarde zijn om de school binnen mogen of te mogen deelnemen aan een uitstap. Scholen mogen leerkrachten en leerlingen ook niet onder druk zetten om zich te laten inenten, en leerlingen kunnen niet verplicht worden om te zeggen of ze gevaccineerd zijn of niet. (Belga)

"De mogelijkheid om in scholen te vaccineren wordt geboden", aldus Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "In specifieke situaties kan de populatiemanager in samenwerking met de scholen en de CLB-artsen beslissen om toch op school te vaccineren om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de schoolgaande jeugd te bereiken", zo wordt verduidelijkt op de website van het agentschap. Momenteel kreeg 75,42 procent van de twaalf- tot zeventienjarigen in Vlaanderen een eerste prik. Meer dan 40 procent is volledig gevaccineerd. Ook de komende weken gaat de aandacht nog vooral uit naar de vaccinatie van jongeren. De voorkeur blijft wel uitgaan naar inentingen in het vaccinatiecentrum. Ook vaccinatie in de school zal vanuit het vaccinatiecentrum georganiseerd worden. De school stelt alleen lokalen ter beschikking. Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt nog dat de wet bepaalt dat vaccinatie een vrije keuze is. Gevaccineerd zijn mag dan ook geen voorwaarde zijn om de school binnen mogen of te mogen deelnemen aan een uitstap. Scholen mogen leerkrachten en leerlingen ook niet onder druk zetten om zich te laten inenten, en leerlingen kunnen niet verplicht worden om te zeggen of ze gevaccineerd zijn of niet. (Belga)