Dat blijkt uit het eerste globaal rapport over mensenhandel van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). De conclusie is gebaseerd op gegevens uit 37 Europese en Centraal-Aziatische landen. en 27.100 gedocumenteerde gevallen van mensenhandel.

Pornografie

Het aantal slachtoffers dat verhandeld werd om in de bedelarij terecht te komen, bedroeg ongeveer twee procent van het totaal aantal slachtoffers van de mensenhandel. Vooral in de Balkan, maar ook in België, Nederland, Italië en Noorwegen zijn gevallen bekend waarbij verhandelde kinderen niet alleen in de bedelarij ingezet werden, maar ook voor kleine criminaliteit.

Het rapport meldt verder ook dat er ook gevallen van kinderhandel bekend zijn in België en Roemenië, waarbij slachtoffers in de pornografie terecht kwamen. In Moldavië, Oekraïne, Azerbeidzjan en Bulgarije werden in dat verband zelfs baby's verkocht, in Portugal zijn gevallen bekend van illegale adoptie.

Orgaanhandel

Opmerkelijk is dat ook orgaanhandel niet onderschat moet worden in Europa, al blijkt dat slechts uit 0,1 procent van de mensenhandel. Vergeleken met andere regio's worden in Europa en Centraal-Azië meer slachtoffers seksueel dan economisch uitgebuit. (Belga/TV)

Dat blijkt uit het eerste globaal rapport over mensenhandel van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). De conclusie is gebaseerd op gegevens uit 37 Europese en Centraal-Aziatische landen. en 27.100 gedocumenteerde gevallen van mensenhandel.Pornografie Het aantal slachtoffers dat verhandeld werd om in de bedelarij terecht te komen, bedroeg ongeveer twee procent van het totaal aantal slachtoffers van de mensenhandel. Vooral in de Balkan, maar ook in België, Nederland, Italië en Noorwegen zijn gevallen bekend waarbij verhandelde kinderen niet alleen in de bedelarij ingezet werden, maar ook voor kleine criminaliteit. Het rapport meldt verder ook dat er ook gevallen van kinderhandel bekend zijn in België en Roemenië, waarbij slachtoffers in de pornografie terecht kwamen. In Moldavië, Oekraïne, Azerbeidzjan en Bulgarije werden in dat verband zelfs baby's verkocht, in Portugal zijn gevallen bekend van illegale adoptie.Orgaanhandel Opmerkelijk is dat ook orgaanhandel niet onderschat moet worden in Europa, al blijkt dat slechts uit 0,1 procent van de mensenhandel. Vergeleken met andere regio's worden in Europa en Centraal-Azië meer slachtoffers seksueel dan economisch uitgebuit. (Belga/TV)