Gisteren beslisten het onderwijsveld en de Vlaamse en Franstalige onderwijsministers om vast te houden aan code geel voor het volledige onderwijs, evenwel met grote waakzaamheid. "De Vlaamse hogescholen en universiteiten zullen net als de rest van het onderwijslandschap in principe in code geel starten aan het nieuwe academiejaar. Enkel in gemeenten of steden waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar code oranje", legt Weyts uit. Ook al gaat het onderwijs aan de hogescholen en universiteiten enkele weken later dan het leerplichtonderwijs van start, "heeft het hoger onderwijs nu al nood aan dezelfde duidelijkheid en houvast", zegt Weyts. Aan de Vlaamse universiteiten houdt code geel in dat de bezettingsgraad in grote auditoria teruggebracht wordt naar 1 op 2 (met mondmasker) of 1 op 5 (zonder mondmasker). Voor het onderwijs in kleinere groepjes geldt hetzelfde. Labo-oefeningen en practica op de campus kunnen doorgaan met bezettingsgraad 1 op 1. Stages volgen de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de stageplaats. Bij de Vlaamse hogescholen houdt code geel in dat alle studenten nog steeds contactonderwijs op de campus krijgen, maar niet meer allemaal op hetzelfde moment. Generatiestudenten en graduaatsopleidingen krijgen dan maximaal onderwijs op campus, terwijl voor andere studenten al meer afstandsonderwijs wordt ingezet zodat het totale aantal studenten in circulatie van en naar de campus met minstens 25 procent gereduceerd wordt. Zowel aan de universiteiten als aan de hogescholen is de internationale studentenmobiliteit afhankelijk van federale en internationale beslissingen, zegt Weyts. (Belga)

Gisteren beslisten het onderwijsveld en de Vlaamse en Franstalige onderwijsministers om vast te houden aan code geel voor het volledige onderwijs, evenwel met grote waakzaamheid. "De Vlaamse hogescholen en universiteiten zullen net als de rest van het onderwijslandschap in principe in code geel starten aan het nieuwe academiejaar. Enkel in gemeenten of steden waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar code oranje", legt Weyts uit. Ook al gaat het onderwijs aan de hogescholen en universiteiten enkele weken later dan het leerplichtonderwijs van start, "heeft het hoger onderwijs nu al nood aan dezelfde duidelijkheid en houvast", zegt Weyts. Aan de Vlaamse universiteiten houdt code geel in dat de bezettingsgraad in grote auditoria teruggebracht wordt naar 1 op 2 (met mondmasker) of 1 op 5 (zonder mondmasker). Voor het onderwijs in kleinere groepjes geldt hetzelfde. Labo-oefeningen en practica op de campus kunnen doorgaan met bezettingsgraad 1 op 1. Stages volgen de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de stageplaats. Bij de Vlaamse hogescholen houdt code geel in dat alle studenten nog steeds contactonderwijs op de campus krijgen, maar niet meer allemaal op hetzelfde moment. Generatiestudenten en graduaatsopleidingen krijgen dan maximaal onderwijs op campus, terwijl voor andere studenten al meer afstandsonderwijs wordt ingezet zodat het totale aantal studenten in circulatie van en naar de campus met minstens 25 procent gereduceerd wordt. Zowel aan de universiteiten als aan de hogescholen is de internationale studentenmobiliteit afhankelijk van federale en internationale beslissingen, zegt Weyts. (Belga)