Het parlement keurt later op de dag wellicht opnieuw de maatregel goed waardoor gedetineerden weer vrij kunnen komen als ze op minder dan zes maanden van de uitvoering van hun straf zitten. Die bepaling werd eerder in de coronacrisis al ingevoerd en krijgt nu een vervolgstuk. Voor alle duidelijkheid: er zijn duidelijke voorwaarden voorzien. Niet iedereen komt voor die vrijlating in aanmerking. Minister Van Quickenborne verwees naar de meest recente coronacijfers om de ingreep te verantwoorden. Tussen 15 november en vandaag nam het aantal covid-patiënten onder de gedetineerden toe van 38 naar 185, terwijl het aantal besmettingen met corona steeg van 1.677 naar 2.218. Het aantal zieke personeelsleden nam toe van 944 naar 1.290. Wegens de regels rond het medisch geheim is het niet duidelijk hoeveel van hen thuis zitten met corona, al is wel geweten dat er 61 in quarantaine zitten en is er ook een duidelijke stijging in het ziekteverlet. Sophie De Wit (N-VA) vindt dat de minister op het probleem had kunnen anticiperen en in meer capaciteit had kunnen voorzien, omdat het voorspeld was dat er nog besmettingsgolven zouden komen. De ingreep maakt deel uit van een ruimer wetsontwerp dat een nieuw parket voor de verkeersveiligheid invoert. Dat zal instaan voor de uniforme, administratieve afhandeling van verkeersboetes en moet op die manier bij de politieparketten efficiëntiewinsten opleveren. Vandaag zijn er in België veertien lokale parketten en één federaal parket. Concreet zal het nieuwe parket voor de verkeersveiligheid onder leiding staan van 1 tweetalige procureur voor de verkeersveiligheid met 2 substituten. Bij de oprichting zal het nieuwe parket bestaan uit een totaal van 45 medewerkers. Het zal zich buigen over de verwerking en opvolging van het merendeel van de verkeersboetes die starten met een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking. De bestaande politieparketten blijven verantwoordelijk voor het eigen strafrechtelijke beleid omtrent verkeersveiligheid. Het nieuwe parket zal complementair zijn aan en ondersteuning bieden aan de verkeersafdelingen in de veertien arrondissementsparketten. Sinds de start van de automatische en gedigitaliseerde verwerking van verkeersboetes via het Crossborder-platform in 2017, nam het aantal vaststellingen en vervolgingen van verkeersovertredingen toe. Het aantal uitgestuurde boetes steeg van 4,1 miljoen in 2017 naar bijna 5 miljoen in 2020. Dat veroorzaakt een bijkomende administratieve werklast bij de politieparketten. Daarom werkte minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een wetsontwerp uit dat de oprichting van dat nieuwe centraal parket regelt. Het is de bedoeling dat het de administratieve werklast bij de politieparketten helpt verlagen. Tachtig procent van de verkeersboetes zijn onmiddellijke inningen. Dit zijn veelal simpele dossiers, aldus de minister, maar ze nemen wel heel wat tijd in beslag. Door de administratieve afhandeling van verkeersboetes te centraliseren, kunnen de politieparketten zich focussen op de zwaardere overtredingen. Op de oppositiebanken waren De Wit en Marijke Dillen (Vlaams Belang) er niet van overtuigd dat een nieuw landelijk parket wel de juiste manier is om de verkeersveiligheid te verhogen. In plaats van een nieuwe structuur in het leven te roepen, pleitten zij ervoor de bestaande verkeersparketten te versterken. Volgens De Wit komt het nieuwe parket neer op een "incassobureau". "De praktijk van de voorbije decennia heeft geleerd dat dit niet tot een oplossing heeft geleid", reageerde minister Van Quickenborne. (Belga)

Het parlement keurt later op de dag wellicht opnieuw de maatregel goed waardoor gedetineerden weer vrij kunnen komen als ze op minder dan zes maanden van de uitvoering van hun straf zitten. Die bepaling werd eerder in de coronacrisis al ingevoerd en krijgt nu een vervolgstuk. Voor alle duidelijkheid: er zijn duidelijke voorwaarden voorzien. Niet iedereen komt voor die vrijlating in aanmerking. Minister Van Quickenborne verwees naar de meest recente coronacijfers om de ingreep te verantwoorden. Tussen 15 november en vandaag nam het aantal covid-patiënten onder de gedetineerden toe van 38 naar 185, terwijl het aantal besmettingen met corona steeg van 1.677 naar 2.218. Het aantal zieke personeelsleden nam toe van 944 naar 1.290. Wegens de regels rond het medisch geheim is het niet duidelijk hoeveel van hen thuis zitten met corona, al is wel geweten dat er 61 in quarantaine zitten en is er ook een duidelijke stijging in het ziekteverlet. Sophie De Wit (N-VA) vindt dat de minister op het probleem had kunnen anticiperen en in meer capaciteit had kunnen voorzien, omdat het voorspeld was dat er nog besmettingsgolven zouden komen. De ingreep maakt deel uit van een ruimer wetsontwerp dat een nieuw parket voor de verkeersveiligheid invoert. Dat zal instaan voor de uniforme, administratieve afhandeling van verkeersboetes en moet op die manier bij de politieparketten efficiëntiewinsten opleveren. Vandaag zijn er in België veertien lokale parketten en één federaal parket. Concreet zal het nieuwe parket voor de verkeersveiligheid onder leiding staan van 1 tweetalige procureur voor de verkeersveiligheid met 2 substituten. Bij de oprichting zal het nieuwe parket bestaan uit een totaal van 45 medewerkers. Het zal zich buigen over de verwerking en opvolging van het merendeel van de verkeersboetes die starten met een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking. De bestaande politieparketten blijven verantwoordelijk voor het eigen strafrechtelijke beleid omtrent verkeersveiligheid. Het nieuwe parket zal complementair zijn aan en ondersteuning bieden aan de verkeersafdelingen in de veertien arrondissementsparketten. Sinds de start van de automatische en gedigitaliseerde verwerking van verkeersboetes via het Crossborder-platform in 2017, nam het aantal vaststellingen en vervolgingen van verkeersovertredingen toe. Het aantal uitgestuurde boetes steeg van 4,1 miljoen in 2017 naar bijna 5 miljoen in 2020. Dat veroorzaakt een bijkomende administratieve werklast bij de politieparketten. Daarom werkte minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een wetsontwerp uit dat de oprichting van dat nieuwe centraal parket regelt. Het is de bedoeling dat het de administratieve werklast bij de politieparketten helpt verlagen. Tachtig procent van de verkeersboetes zijn onmiddellijke inningen. Dit zijn veelal simpele dossiers, aldus de minister, maar ze nemen wel heel wat tijd in beslag. Door de administratieve afhandeling van verkeersboetes te centraliseren, kunnen de politieparketten zich focussen op de zwaardere overtredingen. Op de oppositiebanken waren De Wit en Marijke Dillen (Vlaams Belang) er niet van overtuigd dat een nieuw landelijk parket wel de juiste manier is om de verkeersveiligheid te verhogen. In plaats van een nieuwe structuur in het leven te roepen, pleitten zij ervoor de bestaande verkeersparketten te versterken. Volgens De Wit komt het nieuwe parket neer op een "incassobureau". "De praktijk van de voorbije decennia heeft geleerd dat dit niet tot een oplossing heeft geleid", reageerde minister Van Quickenborne. (Belga)