Coalitiepartners PS en cdH zijn het met oppositiepartij MR eens geraakt over een voorstel dat binnenkort in het parlement van de Franse gemeenschap besproken wordt.

In de toekomst vallen meer openbare instellingen onder de geldende regels inzake bestuur, terwijl de transparantie en rapportering uitgebreid wordt. Zo zullen in de toekomst ook de deeltijdse regeringscommissarissen onder het systeem vallen.

Coalitiepartners PS en cdH zijn het met oppositiepartij MR eens geraakt over een voorstel.

Het voorstel legt ook vast wat moet meegeteld worden bij de vergoedingen, die sinds 2014 reeds geplafonneerd zijn op maximum 245.000 euro per jaar. Het variabel deel van de vergoedingen van bestuurders en beheerders mag niet meer dan 20 procent van de totale vergoeding bedragen en wordt ook meegeteld bij de berekening voor de plafonnering.

In het jaarverslag van de betrokken instellingen moeten ook de vergoedingen opgenomen worden, het aantal beheersvergaderingen en de aanwezigheid van de bestuurders op die vergaderingen.

Binnen de administratie wordt een controleorgaan opgericht dat over de toepassing van deze regels moet waken. Dat orgaan zou ook iedereen die onterechte vergoedingen heeft ontvangen kunnen 'uitnodigen' om deze sommen terug te storten.

Coalitiepartners PS en cdH zijn het met oppositiepartij MR eens geraakt over een voorstel dat binnenkort in het parlement van de Franse gemeenschap besproken wordt.In de toekomst vallen meer openbare instellingen onder de geldende regels inzake bestuur, terwijl de transparantie en rapportering uitgebreid wordt. Zo zullen in de toekomst ook de deeltijdse regeringscommissarissen onder het systeem vallen.Het voorstel legt ook vast wat moet meegeteld worden bij de vergoedingen, die sinds 2014 reeds geplafonneerd zijn op maximum 245.000 euro per jaar. Het variabel deel van de vergoedingen van bestuurders en beheerders mag niet meer dan 20 procent van de totale vergoeding bedragen en wordt ook meegeteld bij de berekening voor de plafonnering.In het jaarverslag van de betrokken instellingen moeten ook de vergoedingen opgenomen worden, het aantal beheersvergaderingen en de aanwezigheid van de bestuurders op die vergaderingen.Binnen de administratie wordt een controleorgaan opgericht dat over de toepassing van deze regels moet waken. Dat orgaan zou ook iedereen die onterechte vergoedingen heeft ontvangen kunnen 'uitnodigen' om deze sommen terug te storten.