Begrotingsminister Frédéric Daerden (PS) zei flexibiliteit van Europa te vragen in het kader de Europese begroting. "Het kan niet dat we beperkt zijn door een budgettair carcan dat ons zou hinderen om de crisis aan te pakken", vond hij. Daerden wil de verschillende sectoren waarover de Franse Gemeenschap bevoegd is ondersteunen door hun subsidies te garanderen, ondanks de gevolgen van de coronamaatregelen met name voor sport en cultuur. Ook kan volgens hem gedacht wordt aan een borgstelling door de Gemeenschap. De minister vraagt ook dat de andere niveaus en de verzekeraars rekening houden met de gevolgen van de crisis, onder meer bij annuleringen van schoolreizen. Het noodfonds van 50 miljoen moet onder meer dienen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo verwijst Daerden naar de justitiehuizen die bijkomende uitgaven zouden moeten doen voor enkelbanden, naar bijkomende investeringen om telewerk in de administratie mogelijk te maken of naar steun aan academische ziekenhuizen. Minister Bénédicte Linard (Ecolo) benadrukte dat de regering de tewerkstelling in de gesubsidieerde opvang wil behouden en vermijden dat instellingen failliet gaan. Ouders die hun kinderen niet naar de crèche brengen, moeten de afwezigheid niet langer verantwoorden. Er komt een taskforce van media en onderwijs om na te denken over een versterkt aanbod van educatieve en culturele programma's in de periode dat er geen les gegeven wordt. Medische en paramedische stages kunnen doorgaan zolang er voldoende pedagogische omkadering is en de sanitaire en hygiënische omstandigheden het toelaten. Minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) wees erop dat een aantal leden van het onderwijzend personeel over een (para)medisch diploma en vaardigheden beschikken. Zij kunnen indien ze willen gaan werken in rusthuizen en gezondheidsstructuren, met behoud van hun loon. (Belga)

Begrotingsminister Frédéric Daerden (PS) zei flexibiliteit van Europa te vragen in het kader de Europese begroting. "Het kan niet dat we beperkt zijn door een budgettair carcan dat ons zou hinderen om de crisis aan te pakken", vond hij. Daerden wil de verschillende sectoren waarover de Franse Gemeenschap bevoegd is ondersteunen door hun subsidies te garanderen, ondanks de gevolgen van de coronamaatregelen met name voor sport en cultuur. Ook kan volgens hem gedacht wordt aan een borgstelling door de Gemeenschap. De minister vraagt ook dat de andere niveaus en de verzekeraars rekening houden met de gevolgen van de crisis, onder meer bij annuleringen van schoolreizen. Het noodfonds van 50 miljoen moet onder meer dienen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo verwijst Daerden naar de justitiehuizen die bijkomende uitgaven zouden moeten doen voor enkelbanden, naar bijkomende investeringen om telewerk in de administratie mogelijk te maken of naar steun aan academische ziekenhuizen. Minister Bénédicte Linard (Ecolo) benadrukte dat de regering de tewerkstelling in de gesubsidieerde opvang wil behouden en vermijden dat instellingen failliet gaan. Ouders die hun kinderen niet naar de crèche brengen, moeten de afwezigheid niet langer verantwoorden. Er komt een taskforce van media en onderwijs om na te denken over een versterkt aanbod van educatieve en culturele programma's in de periode dat er geen les gegeven wordt. Medische en paramedische stages kunnen doorgaan zolang er voldoende pedagogische omkadering is en de sanitaire en hygiënische omstandigheden het toelaten. Minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) wees erop dat een aantal leden van het onderwijzend personeel over een (para)medisch diploma en vaardigheden beschikken. Zij kunnen indien ze willen gaan werken in rusthuizen en gezondheidsstructuren, met behoud van hun loon. (Belga)