Verlinden pleitte voor een staatshervorming volgens een '2+2-model' of een model 'met vier deelstaten'. In zo'n model zou België bestaan uit een federale staat met een Vlaamse en Waalse deelstaat, aangevuld met Brussel en Ostbelgien. In een persbericht dat het kabinet later verstuurde is sprake van een pleidooi voor een "grondig debat over de staatshervorming waarbij ideeën zoals een '2+2-model' of een model 'met vier deelstaten' ook besproken kunnen worden." Het nieuwe model zou in de plaats kunnen komen van de huidige complexe structuur, met een federale staat, drie gewesten en drie gemeenschappen. De piste van een 2+2-model stuitte al op tegenkanting uit Brussel en Franstalig België. Ook de minister-president van de Duitstalige gemeenschap, Oliver Paasch, noemt het nu onaanvaardbaar en heeft een brief aan de minister gericht. "Een model waarbij de Duitstalige gemeenschap een sub-entiteit wordt, is geen aanvaardbare optie", zegt zijn kabinet in een mededeling. "Bij een persoonlijk onderhoud op 12 januari heeft Oliver Paasch duidelijk aangegeven dat de Duitstalige gemeenschap zich enkel kan vinden in een staatsstructuur waarin ze een partner is met dezelfde rechten en bevoegdheden als de andere federale entiteiten", schrijft het kabinet. Paasch heeft bij zijn schrijven aan Verlinden de twee resoluties toegevoegd waarin dat standpunt is vastgelegd. (Belga)

Verlinden pleitte voor een staatshervorming volgens een '2+2-model' of een model 'met vier deelstaten'. In zo'n model zou België bestaan uit een federale staat met een Vlaamse en Waalse deelstaat, aangevuld met Brussel en Ostbelgien. In een persbericht dat het kabinet later verstuurde is sprake van een pleidooi voor een "grondig debat over de staatshervorming waarbij ideeën zoals een '2+2-model' of een model 'met vier deelstaten' ook besproken kunnen worden." Het nieuwe model zou in de plaats kunnen komen van de huidige complexe structuur, met een federale staat, drie gewesten en drie gemeenschappen. De piste van een 2+2-model stuitte al op tegenkanting uit Brussel en Franstalig België. Ook de minister-president van de Duitstalige gemeenschap, Oliver Paasch, noemt het nu onaanvaardbaar en heeft een brief aan de minister gericht. "Een model waarbij de Duitstalige gemeenschap een sub-entiteit wordt, is geen aanvaardbare optie", zegt zijn kabinet in een mededeling. "Bij een persoonlijk onderhoud op 12 januari heeft Oliver Paasch duidelijk aangegeven dat de Duitstalige gemeenschap zich enkel kan vinden in een staatsstructuur waarin ze een partner is met dezelfde rechten en bevoegdheden als de andere federale entiteiten", schrijft het kabinet. Paasch heeft bij zijn schrijven aan Verlinden de twee resoluties toegevoegd waarin dat standpunt is vastgelegd. (Belga)