"Veel zelfstandigen zijn genoodzaakt hun activiteit op een lager pitje te zetten omdat de zorg van de kinderen erbij komt in deze periode. Daarom is het belangrijk om deze uitkering van 532,24 euro te geven als zij die zelfstandige activiteit combineren met de zorg voor jonge kinderen, want die combinatie is geen evidentie. Voor éénoudergezinnen voorzien we een uitkering van 875 euro", verduidelijkt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Naar analogie met het Covid-19-ouderschapsverlof dat onlangs is ingevoerd voor werknemers kunnen nu ook zelfstandigen een beroep doen op de ouderschapsuitkering. "In deze tijden van lockdown, moeten veel ouders tegelijkertijd werken en hun kinderen opvangen. Naar het voorbeeld van wat al geldt voor de loontrekkende ouders, is het belangrijk dat de zelfstandige ouders ook de mogelijkheid hebben om te beschikken over deze ouderschapsuitkering: het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid", vult minister van Zelfstandigen Denis Ducarme aan. Om recht te hebben op de uitkering moet de zelfstandige zijn activiteit gedeeltelijk onderbreken om de zorgtaken van één of meerdere kinderen op zich te nemen. Het ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht, dat eerder kon worden aangevraagd bij het (gedeeltelijk) wegvallen van de activiteit van de zelfstandige. Het ouderschapsverlof is bedoeld voor zelfstandigen die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar of met kinderen met een beperking. (Belga)

"Veel zelfstandigen zijn genoodzaakt hun activiteit op een lager pitje te zetten omdat de zorg van de kinderen erbij komt in deze periode. Daarom is het belangrijk om deze uitkering van 532,24 euro te geven als zij die zelfstandige activiteit combineren met de zorg voor jonge kinderen, want die combinatie is geen evidentie. Voor éénoudergezinnen voorzien we een uitkering van 875 euro", verduidelijkt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Naar analogie met het Covid-19-ouderschapsverlof dat onlangs is ingevoerd voor werknemers kunnen nu ook zelfstandigen een beroep doen op de ouderschapsuitkering. "In deze tijden van lockdown, moeten veel ouders tegelijkertijd werken en hun kinderen opvangen. Naar het voorbeeld van wat al geldt voor de loontrekkende ouders, is het belangrijk dat de zelfstandige ouders ook de mogelijkheid hebben om te beschikken over deze ouderschapsuitkering: het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid", vult minister van Zelfstandigen Denis Ducarme aan. Om recht te hebben op de uitkering moet de zelfstandige zijn activiteit gedeeltelijk onderbreken om de zorgtaken van één of meerdere kinderen op zich te nemen. Het ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht, dat eerder kon worden aangevraagd bij het (gedeeltelijk) wegvallen van de activiteit van de zelfstandige. Het ouderschapsverlof is bedoeld voor zelfstandigen die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar of met kinderen met een beperking. (Belga)