Afgelopen vrijdag riepen verscheidene MR-kopstukken in een open brief op om bevoegdheden op vlak van gezondheid, mobiliteit, energie en buitenlandse handel terug over te hevelen naar het federale niveau. Ook Prévot vindt dat met name buitenlandse handel, mobiliteit en gezondheid opnieuw gefederaliseerd moeten worden.

'Het is uiteindelijk een kwestie van politieke intelligentie, een kwestie van doeltreffendheid en efficiëntie', zegt de CDH'er. 'De les die ik uit mijn ervaringen van de voorbije jaren heb geleerd, is dat verschillende domeinen vereenvoudigd moeten worden. Daar ben ik van overtuigd.'

Maar Prévot, die getipt wordt als mogelijke opvolger van Benoît Lutgen als partijvoorzitter, blijft voorzichtig. 'Franstaligen vragen niet om een nieuwe staatshervorming', klinkt het. 'Men moet ten eerste de uitvoering van de zesde staatshervorming voltooien, en een nieuwe legislatuur zal ongetwijfeld nodig zijn om dat in goede banen te leiden.'

Op het feit dat de oproep tot herfederalisering langs Nederlandstalige kant niet warm wordt onthaald door de N-VA, reageert Prévot gepikeerd. 'Moet het land draaien zoals de N-VA dat wil? We zijn vrij om ons uit te drukken. De N-VA is niet de alfa en de omega van het politieke denken in dit land.'

Afgelopen vrijdag riepen verscheidene MR-kopstukken in een open brief op om bevoegdheden op vlak van gezondheid, mobiliteit, energie en buitenlandse handel terug over te hevelen naar het federale niveau. Ook Prévot vindt dat met name buitenlandse handel, mobiliteit en gezondheid opnieuw gefederaliseerd moeten worden. 'Het is uiteindelijk een kwestie van politieke intelligentie, een kwestie van doeltreffendheid en efficiëntie', zegt de CDH'er. 'De les die ik uit mijn ervaringen van de voorbije jaren heb geleerd, is dat verschillende domeinen vereenvoudigd moeten worden. Daar ben ik van overtuigd.' Maar Prévot, die getipt wordt als mogelijke opvolger van Benoît Lutgen als partijvoorzitter, blijft voorzichtig. 'Franstaligen vragen niet om een nieuwe staatshervorming', klinkt het. 'Men moet ten eerste de uitvoering van de zesde staatshervorming voltooien, en een nieuwe legislatuur zal ongetwijfeld nodig zijn om dat in goede banen te leiden.' Op het feit dat de oproep tot herfederalisering langs Nederlandstalige kant niet warm wordt onthaald door de N-VA, reageert Prévot gepikeerd. 'Moet het land draaien zoals de N-VA dat wil? We zijn vrij om ons uit te drukken. De N-VA is niet de alfa en de omega van het politieke denken in dit land.'