Voor Fatoumata Sidibé gaat het om een democratische test om de wereld, en in het bijzonder de Europese partners, te laten zien dat de Belgische regering zich inschrijft in een proces van openheid, multilateralisme en het respect van de internationale verplichtingen inzake grondrechten, en niet buigt voor pogingen om het debat over gevoelige thema's zoals het beheer van de migratiestromen te polariseren. De DéFI-politica vindt het fundamenteel dat België het engagement om het pact te tekenen, naleeft. (Belga)

Voor Fatoumata Sidibé gaat het om een democratische test om de wereld, en in het bijzonder de Europese partners, te laten zien dat de Belgische regering zich inschrijft in een proces van openheid, multilateralisme en het respect van de internationale verplichtingen inzake grondrechten, en niet buigt voor pogingen om het debat over gevoelige thema's zoals het beheer van de migratiestromen te polariseren. De DéFI-politica vindt het fundamenteel dat België het engagement om het pact te tekenen, naleeft. (Belga)