Verschillende andere parlementen keurden eerder de oprichting van een bijzondere commissie goed. Ook in Brussel klonk vanop de oppositiebanken de vraag om een onderzoekscommissie in het leven te roepen, maar uiteindelijk werd gewoon het meerderheidsvoorstel van PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open Vld en one.brussels gevolgd. De commissie moet lessen trekken uit de pandemie op alle domeinen. Doel is dat de werkzaamheden uitmonden in aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de Brusselse instellingen in de toekomst beter voorbereid zijn en beter kunnen reageren mocht er nog een gezondheidscrisis uitbreken. Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane zal de commissie ook voorzitten. Na de goedkeuring in de plenaire vergadering, waar ook de andere leden worden aangeduid, moet het Uitgebreid Bureau de startdatum van de werkzaamheden vastleggen. Na drie maanden moet het verslag van de commissie rond zijn. Het aantal geweldplegingen tegen Brusselse brandweerlieden is in 2019 ook toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Brussels staatsecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet (one.brussels-sp.a). Het gaat zowel om geweld van verbale als fysieke aard. In 2018 werden er 31 verslagen ontvangen die te maken hadden met geweld tegen brandweermannen en -vrouwen. De gemeenten Molenbeek en stad Brussel spanden daarbij de kroon met respectievelijk 12 en 10 meldingen. Afgelopen jaar, in 2019, steeg het aantal gevallen van geweld naar 43. Ditmaal is de stad Brussel koploper met 14 meldingen, gevolgd door Molenbeek met 11 meldingen. Gekeken naar het type geweld gaat het even vaak over verbaal geweld, al dan niet met seksuele connotatie, als over fysiek geweld. (Belga)

Verschillende andere parlementen keurden eerder de oprichting van een bijzondere commissie goed. Ook in Brussel klonk vanop de oppositiebanken de vraag om een onderzoekscommissie in het leven te roepen, maar uiteindelijk werd gewoon het meerderheidsvoorstel van PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open Vld en one.brussels gevolgd. De commissie moet lessen trekken uit de pandemie op alle domeinen. Doel is dat de werkzaamheden uitmonden in aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de Brusselse instellingen in de toekomst beter voorbereid zijn en beter kunnen reageren mocht er nog een gezondheidscrisis uitbreken. Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane zal de commissie ook voorzitten. Na de goedkeuring in de plenaire vergadering, waar ook de andere leden worden aangeduid, moet het Uitgebreid Bureau de startdatum van de werkzaamheden vastleggen. Na drie maanden moet het verslag van de commissie rond zijn. Het aantal geweldplegingen tegen Brusselse brandweerlieden is in 2019 ook toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Brussels staatsecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet (one.brussels-sp.a). Het gaat zowel om geweld van verbale als fysieke aard. In 2018 werden er 31 verslagen ontvangen die te maken hadden met geweld tegen brandweermannen en -vrouwen. De gemeenten Molenbeek en stad Brussel spanden daarbij de kroon met respectievelijk 12 en 10 meldingen. Afgelopen jaar, in 2019, steeg het aantal gevallen van geweld naar 43. Ditmaal is de stad Brussel koploper met 14 meldingen, gevolgd door Molenbeek met 11 meldingen. Gekeken naar het type geweld gaat het even vaak over verbaal geweld, al dan niet met seksuele connotatie, als over fysiek geweld. (Belga)