De Brusselse regering heeft een aantal maatregelen genomen om de transparantie en het behoorlijk bestuur in de gemeenten en de pararegionale structuren te bevorderen. Zo komt er een betere omkadering van de gemeentelijke bestuursvormen en worden de vergoedingen van de bezoldigingen in pararegionale structuren geplafonneerd. Daarnaast werkt de regering aan een beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen.

De regering wil ook komaf maken met de verschillen in de verloning van gemeentelijke mandaten en de kosten en voordelen van burgemeester en schepenen worden omkaderd.

Er komt een duidelijk kadaster van intercommunale structuren, paracommunales, gemeentelijke regieën en eventuele filialen hiervan. Het aantal intergemeentelijke beheersorganen en autonome gemeentelijke regieën en hun respectieve filialen wordt beperkt en er komen beheerscontracten voor bepaalde paragemeentelijke entiteiten die gedelegeerde opdrachten uitoefenen (gemeentelijke vzw's en autonome gemeentelijke regieën).

Geen vergoeding zonder aanwezigheid

De vergoedingen van bestuurders worden verbonden aan de effectieve aanwezigheid op de vergaderingen en worden ook geplafonneerd. Een bestuurder kan hoogstens 2.400 euro per jaar ontvangen voor de aanwezigheid op de raden van de bestuur (120 euro bruto per vergadering met een maximum van 20 vergaderingen), 1.200 euro per jaar voor wie ook zetelt in een beperkt beheersorgaan zoals het bureau, en 12.000 euro bruto per jaar voor de voorzitters en ondervoorzitters van de raden van bestuur.

De Brusselse regering heeft een aantal maatregelen genomen om de transparantie en het behoorlijk bestuur in de gemeenten en de pararegionale structuren te bevorderen. Zo komt er een betere omkadering van de gemeentelijke bestuursvormen en worden de vergoedingen van de bezoldigingen in pararegionale structuren geplafonneerd. Daarnaast werkt de regering aan een beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen.De regering wil ook komaf maken met de verschillen in de verloning van gemeentelijke mandaten en de kosten en voordelen van burgemeester en schepenen worden omkaderd.Er komt een duidelijk kadaster van intercommunale structuren, paracommunales, gemeentelijke regieën en eventuele filialen hiervan. Het aantal intergemeentelijke beheersorganen en autonome gemeentelijke regieën en hun respectieve filialen wordt beperkt en er komen beheerscontracten voor bepaalde paragemeentelijke entiteiten die gedelegeerde opdrachten uitoefenen (gemeentelijke vzw's en autonome gemeentelijke regieën).De vergoedingen van bestuurders worden verbonden aan de effectieve aanwezigheid op de vergaderingen en worden ook geplafonneerd. Een bestuurder kan hoogstens 2.400 euro per jaar ontvangen voor de aanwezigheid op de raden van de bestuur (120 euro bruto per vergadering met een maximum van 20 vergaderingen), 1.200 euro per jaar voor wie ook zetelt in een beperkt beheersorgaan zoals het bureau, en 12.000 euro bruto per jaar voor de voorzitters en ondervoorzitters van de raden van bestuur.