Het wetsvoorstel van Evita Willaert (Groen) verzekert het recht op vijftien weken zwangerschapsrust in geval van werkloosheid. Een amendement van Nahima Lanjri (CD&V) voegde eraan toe dat dit recht ook gewaarborgd moet worden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. "Een grote onrechtvaardigheid wordt weggewerkt", reageren Willaert en Lanjri in een mededeling. "De regeling bestrafte de vrouwen die ongewild eerder moeten stoppen met werken, voor hun eigen gezondheid of die van hun kind. Wat de omstandigheden ook zijn, zwangerschapsverlof zal voortaan altijd 15 weken bedragen." Dat is nu niet steeds het geval. Uit cijfers van het Rekenhof bleek bijvoorbeeld dat 10 procent van de vrouwen aan moederschapsrust inboette door ziekte voor de bevalling, merkt Willaert op. Het voorstel werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. De MR heeft wel een tweede lezing aangevraagd. Nadien gaat het voorstel naar de plenaire vergadering voor de definitieve stemming. Er kan tijdelijk ook geen beslag worden gelegd op de woning of het loon van particulieren die in zwaar weer terechtkomen door de coronacrisis. De Kamercommissie Justitie heeft daarvoor vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd. Inbeslagnames in het kader van criminele feiten of fiscale fraude kunnen wel nog uitgevoerd worden. Eerder besliste de regering bij volmachtbesluit dat er tijdelijk geen beslag gelegd kan worden op goederen van ondernemingen. Nu geldt dat dus ook voor particulieren. Door de economische impact en werkloosheid ondervinden sociaal kwetsbare mensen vandaag immers nog meer moeilijkheden om hun maandelijkse afrekeningen te betalen. "Gezinnen moeten de financiële gevolgen van de coronacrisis in het dagelijks leven kunnen opvangen. Met deze maatregelen komen we daaraan tegemoet", zegt Kamerlid Bercy Slegers (CD&V). De bepaling maakt deel uit van een ruimer wetsvoorstel met verschillende bepalingen, dat binnenkort nog groen licht moet krijgen van de plenaire Kamer. Vorige week al werd duidelijk dat het automatisch betalingsbevel voor wie zijn minnelijke schikking bij overtredingen van de coronamaatregelen negeert, de eindmeet niet zou halen. Wel zal een weigeraar een dagvaarding krijgen om voor de politierechter te verschijnen. (Belga)

Het wetsvoorstel van Evita Willaert (Groen) verzekert het recht op vijftien weken zwangerschapsrust in geval van werkloosheid. Een amendement van Nahima Lanjri (CD&V) voegde eraan toe dat dit recht ook gewaarborgd moet worden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. "Een grote onrechtvaardigheid wordt weggewerkt", reageren Willaert en Lanjri in een mededeling. "De regeling bestrafte de vrouwen die ongewild eerder moeten stoppen met werken, voor hun eigen gezondheid of die van hun kind. Wat de omstandigheden ook zijn, zwangerschapsverlof zal voortaan altijd 15 weken bedragen." Dat is nu niet steeds het geval. Uit cijfers van het Rekenhof bleek bijvoorbeeld dat 10 procent van de vrouwen aan moederschapsrust inboette door ziekte voor de bevalling, merkt Willaert op. Het voorstel werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. De MR heeft wel een tweede lezing aangevraagd. Nadien gaat het voorstel naar de plenaire vergadering voor de definitieve stemming. Er kan tijdelijk ook geen beslag worden gelegd op de woning of het loon van particulieren die in zwaar weer terechtkomen door de coronacrisis. De Kamercommissie Justitie heeft daarvoor vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd. Inbeslagnames in het kader van criminele feiten of fiscale fraude kunnen wel nog uitgevoerd worden. Eerder besliste de regering bij volmachtbesluit dat er tijdelijk geen beslag gelegd kan worden op goederen van ondernemingen. Nu geldt dat dus ook voor particulieren. Door de economische impact en werkloosheid ondervinden sociaal kwetsbare mensen vandaag immers nog meer moeilijkheden om hun maandelijkse afrekeningen te betalen. "Gezinnen moeten de financiële gevolgen van de coronacrisis in het dagelijks leven kunnen opvangen. Met deze maatregelen komen we daaraan tegemoet", zegt Kamerlid Bercy Slegers (CD&V). De bepaling maakt deel uit van een ruimer wetsvoorstel met verschillende bepalingen, dat binnenkort nog groen licht moet krijgen van de plenaire Kamer. Vorige week al werd duidelijk dat het automatisch betalingsbevel voor wie zijn minnelijke schikking bij overtredingen van de coronamaatregelen negeert, de eindmeet niet zou halen. Wel zal een weigeraar een dagvaarding krijgen om voor de politierechter te verschijnen. (Belga)