Het ging om kleine interventies, preciseert de brandweer van Brussel: rioleringen die het overvloedige water niet meer konden slikken of kelders die waren ondergelopen en die moesten leeggepompt worden. (Belga)

Het ging om kleine interventies, preciseert de brandweer van Brussel: rioleringen die het overvloedige water niet meer konden slikken of kelders die waren ondergelopen en die moesten leeggepompt worden. (Belga)