Volgens de krant Le Soir werkt Frankrijk aan een virtueel rijbewijs met punten voor buitenlanders. Indien hij zijn punten opsoupeert, zou een bestuurder daardoor een verbod kunnen oplopen om zich op de Franse wegen te begeven. Frankrijk heeft voor zijn eigen onderdanen al een rijbewijs met punten. In België duikt het thema geregeld op - verschillende partijen zijn er uitgesproken voorstander van - maar van een doorbraak is vooralsnog geen sprake. Ook minister Galant vindt het belangrijk dat buitenlandse verkeersovertreders op dezelfde manier worden opgespoord en vervolgd als Belgische bestuurders, benadrukt haar woordvoerder. Binnenkort start in het parlement de bespreking van een wetsontwerp van minister Galant en justitieminister Koen Geens (CD&V) dat de Europese cross-borderrichtlijn omzet. Met die richtlijn beoogt Europa een efficiënte vervolging van buitenlandse overtreders in alle lidstaten. De toegang tot de nationale databanken moet het mogelijk maken dat overtreders in eigen land in hun eigen taal een onmiddellijke inning in de bus kunnen krijgen. Het kabinet-Galant preciseert dat met de gegevensuitwisseling enkel een lijst van de acht zwaarste overtredingen gemoeid is. Er zijn dan ook concrete plannen om een gelijkaardig systeem met Duitsland, Nederland en Luxemburg in het leven te roepen voor alle overtredingen. Daarover moeten dan bilaterale akkoorden worden gesloten. Met Frankrijk bestaat al zo'n overeenkomst. Welk systeem van rijbewijs je ook installeert, alles begint met het verhogen van de pakkans, redeneert minister Galant. Daarom werd samen met haar collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de doelstelling vooropgesteld dat elk jaar een derde van de chauffeurs moet worden gecontroleerd. Daarnaast wil Galant nog meer streven naar het op mekaar afstemmen van databanken, zodat rechters een performant overzicht hebben van eventuele feiten die verkeersovertreders die voor hen verschijnen, nog op hun kerfstok hebben. Bovendien kan een verkeersovertreder sinds vorig jaar sneller als recidivist worden beschouwd. Vroeger moest iemand tweemaal binnen de drie jaar worden betrapt op een gelijkaardige overtreding. Nu telt een combinatie van zware overtredingen. Het kabinet-Galant gelooft dat de combinatie van beide maatregelen de meest hardleerse overtreders eruit zal halen. (Belga)

Volgens de krant Le Soir werkt Frankrijk aan een virtueel rijbewijs met punten voor buitenlanders. Indien hij zijn punten opsoupeert, zou een bestuurder daardoor een verbod kunnen oplopen om zich op de Franse wegen te begeven. Frankrijk heeft voor zijn eigen onderdanen al een rijbewijs met punten. In België duikt het thema geregeld op - verschillende partijen zijn er uitgesproken voorstander van - maar van een doorbraak is vooralsnog geen sprake. Ook minister Galant vindt het belangrijk dat buitenlandse verkeersovertreders op dezelfde manier worden opgespoord en vervolgd als Belgische bestuurders, benadrukt haar woordvoerder. Binnenkort start in het parlement de bespreking van een wetsontwerp van minister Galant en justitieminister Koen Geens (CD&V) dat de Europese cross-borderrichtlijn omzet. Met die richtlijn beoogt Europa een efficiënte vervolging van buitenlandse overtreders in alle lidstaten. De toegang tot de nationale databanken moet het mogelijk maken dat overtreders in eigen land in hun eigen taal een onmiddellijke inning in de bus kunnen krijgen. Het kabinet-Galant preciseert dat met de gegevensuitwisseling enkel een lijst van de acht zwaarste overtredingen gemoeid is. Er zijn dan ook concrete plannen om een gelijkaardig systeem met Duitsland, Nederland en Luxemburg in het leven te roepen voor alle overtredingen. Daarover moeten dan bilaterale akkoorden worden gesloten. Met Frankrijk bestaat al zo'n overeenkomst. Welk systeem van rijbewijs je ook installeert, alles begint met het verhogen van de pakkans, redeneert minister Galant. Daarom werd samen met haar collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de doelstelling vooropgesteld dat elk jaar een derde van de chauffeurs moet worden gecontroleerd. Daarnaast wil Galant nog meer streven naar het op mekaar afstemmen van databanken, zodat rechters een performant overzicht hebben van eventuele feiten die verkeersovertreders die voor hen verschijnen, nog op hun kerfstok hebben. Bovendien kan een verkeersovertreder sinds vorig jaar sneller als recidivist worden beschouwd. Vroeger moest iemand tweemaal binnen de drie jaar worden betrapt op een gelijkaardige overtreding. Nu telt een combinatie van zware overtredingen. Het kabinet-Galant gelooft dat de combinatie van beide maatregelen de meest hardleerse overtreders eruit zal halen. (Belga)