Alle hoop lijkt dan ook gevestigd op Pfizer, dat zijn leveringen in juni met zowat 100.000 doses per week zou moeten kunnen opkrikken om het achterblijven van Johnson & Johnson op te vangen. Enkel op die manier lijkt het streven om tegen 11 juli elke Vlaming minstens een eerste prik aan te bieden nog haalbaar. Ondanks al het negatieve nieuws, opende Dewolf met goed nieuws. Op enkele prikken na heeft Vlaanderen de kaap van 50% van de volwassen bevolking die een eerste vaccin heeft gekregen gerond. Voor de volledige populatie in Vlaanderen komt de kaap van 40% in zicht. Daarnaast prijken Vlaanderen en België nog steeds in de Europese kopgroep wat het plaatsen van de eerste prik betreft. De komende weken komen nu stilaan de leeftijdscohortes tussen de 65 en 45 aan bod, al verschilt de snelheid afhankelijk van het vaccinatiecentrum. Het agentschap verklaart die regionale verschillen door een lagere vaccinatiegraad en de bevolkingssamenstelling, al benadrukt Dewolf dat de mediaan van de verschillende provincies al bij al niet ver uit elkaar ligt. Na de kaap van minder dan 500 ingenomen bedden op de dienst intensieve zorg, ziet het er nu ook goed uit voor die andere voorwaarde voor de versoepelingen op 9 juni. Net geen acht op de tien Vlamingen met onderliggende aandoeningen (79,7%) heeft namelijk al minstens een prik gekregen en dat cijfer zal de komende dagen alleen maar verder stijgen. Dewolf deelde ook mee dat tot nog toe 2,2% van de mensen met onderliggende aandoeningen een vaccin heeft geweigerd. De onzekerheden in de vaccinatiecampagne hebben nog niet meteen een impact op het aantal prikken dat volgende week in Vlaanderen zal worden toegediend. Met 607.920 vaccins wordt dan een recordaantal doses toegediend, waarvan iets minder dan twee derde is gereserveerd als eerste dosis. De week nadien staan 667.485 prikken ingepland, fors minder dan de voorheen aangekondigde 800.000, maar nog steeds goed voor een nieuw record. De weken nadien blijven we wat op een plateau hangen om eind juni te dalen naar circa 375.000 doses. De naar beneden bijgestelde vooruitzichten zijn te wijten aan leveronzekerheden omtrent AstraZeneca en de invoering van de leeftijdsgrens voor Johnson & Johnson. Bovendien volgt er in de week van 7 juni ook een kleinere levering van Pfizer, al zou die later in de maand juni wel worden weggewerkt. Toch is en blijft Pfizer het werkpaard van de vaccinatiecampagne. Meer nog, het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt dat door grotere leveringen van Pfizer het potentiële wegvallen van Johnson & Johnson kan worden opgevangen. Daarvoor zouden in de maand juni wekelijks 100.000 extra Pfizer-doses nodig zijn. Veel hangt bovendien ook af van het leverschema van Pfizer voor juli. Daarover zou volgende week meer duidelijkheid moeten komen. Voor de maand juni vallen er met de huidige restricties liefst een half miljoen Johnson & Johnson-vaccins weg. Het grondig onderzoek van het EMA zal nog even op zich laten wachten, maar ook het FAGG zal het verdachte overlijden nog van naderbij onderzoeken. Zorg en Gezondheid wacht sowieso op meer duidelijkheid om de tool waarmee elke Vlaming kan zien wanneer hij ongeveer aan de beurt zal komen opnieuw te lanceren. "It's a hell of a job om te proberen om de planning overeind te houden", besloot Dewolf (Belga)

Alle hoop lijkt dan ook gevestigd op Pfizer, dat zijn leveringen in juni met zowat 100.000 doses per week zou moeten kunnen opkrikken om het achterblijven van Johnson & Johnson op te vangen. Enkel op die manier lijkt het streven om tegen 11 juli elke Vlaming minstens een eerste prik aan te bieden nog haalbaar. Ondanks al het negatieve nieuws, opende Dewolf met goed nieuws. Op enkele prikken na heeft Vlaanderen de kaap van 50% van de volwassen bevolking die een eerste vaccin heeft gekregen gerond. Voor de volledige populatie in Vlaanderen komt de kaap van 40% in zicht. Daarnaast prijken Vlaanderen en België nog steeds in de Europese kopgroep wat het plaatsen van de eerste prik betreft. De komende weken komen nu stilaan de leeftijdscohortes tussen de 65 en 45 aan bod, al verschilt de snelheid afhankelijk van het vaccinatiecentrum. Het agentschap verklaart die regionale verschillen door een lagere vaccinatiegraad en de bevolkingssamenstelling, al benadrukt Dewolf dat de mediaan van de verschillende provincies al bij al niet ver uit elkaar ligt. Na de kaap van minder dan 500 ingenomen bedden op de dienst intensieve zorg, ziet het er nu ook goed uit voor die andere voorwaarde voor de versoepelingen op 9 juni. Net geen acht op de tien Vlamingen met onderliggende aandoeningen (79,7%) heeft namelijk al minstens een prik gekregen en dat cijfer zal de komende dagen alleen maar verder stijgen. Dewolf deelde ook mee dat tot nog toe 2,2% van de mensen met onderliggende aandoeningen een vaccin heeft geweigerd. De onzekerheden in de vaccinatiecampagne hebben nog niet meteen een impact op het aantal prikken dat volgende week in Vlaanderen zal worden toegediend. Met 607.920 vaccins wordt dan een recordaantal doses toegediend, waarvan iets minder dan twee derde is gereserveerd als eerste dosis. De week nadien staan 667.485 prikken ingepland, fors minder dan de voorheen aangekondigde 800.000, maar nog steeds goed voor een nieuw record. De weken nadien blijven we wat op een plateau hangen om eind juni te dalen naar circa 375.000 doses. De naar beneden bijgestelde vooruitzichten zijn te wijten aan leveronzekerheden omtrent AstraZeneca en de invoering van de leeftijdsgrens voor Johnson & Johnson. Bovendien volgt er in de week van 7 juni ook een kleinere levering van Pfizer, al zou die later in de maand juni wel worden weggewerkt. Toch is en blijft Pfizer het werkpaard van de vaccinatiecampagne. Meer nog, het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt dat door grotere leveringen van Pfizer het potentiële wegvallen van Johnson & Johnson kan worden opgevangen. Daarvoor zouden in de maand juni wekelijks 100.000 extra Pfizer-doses nodig zijn. Veel hangt bovendien ook af van het leverschema van Pfizer voor juli. Daarover zou volgende week meer duidelijkheid moeten komen. Voor de maand juni vallen er met de huidige restricties liefst een half miljoen Johnson & Johnson-vaccins weg. Het grondig onderzoek van het EMA zal nog even op zich laten wachten, maar ook het FAGG zal het verdachte overlijden nog van naderbij onderzoeken. Zorg en Gezondheid wacht sowieso op meer duidelijkheid om de tool waarmee elke Vlaming kan zien wanneer hij ongeveer aan de beurt zal komen opnieuw te lanceren. "It's a hell of a job om te proberen om de planning overeind te houden", besloot Dewolf (Belga)