Eerder hadden enkele moslimorganisaties al een kortgedingprocedure ingesteld tegen de beslissing van Weyts om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden. Volgens de organisaties was het verbod in strijd met de godsdienstvrijheid en betekende de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten. Hun eis werd echter in september door de Brusselse kortgedingrechter afgewezen. Toen al klonk het dat de organisaties een dagvaarding ten gronde overwogen en de zaak desnoods tot voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wilden brengen. Weyts betreurt de nieuwe juridische démarches: "Ze lijken me ook eenvoudigweg zinloos. Ik heb al een juridische procedure in kort geding gewonnen en ook de Raad van State heeft mij in een advies gelijk gegeven. Ik had net het overleg opgestart over de organisatie van het Offerfeest in september van dit jaar (...). Diezelfde groepen die mij nu dagvaarden zijn diegene die altijd beweerd hebben een constructieve dialoog te willen aangaan. Een dagvaarding bezorgen op de vooravond van een geplande vergadering, dat is een vreemde manier om zich constructief te tonen." (Belga)

Eerder hadden enkele moslimorganisaties al een kortgedingprocedure ingesteld tegen de beslissing van Weyts om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden. Volgens de organisaties was het verbod in strijd met de godsdienstvrijheid en betekende de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten. Hun eis werd echter in september door de Brusselse kortgedingrechter afgewezen. Toen al klonk het dat de organisaties een dagvaarding ten gronde overwogen en de zaak desnoods tot voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wilden brengen. Weyts betreurt de nieuwe juridische démarches: "Ze lijken me ook eenvoudigweg zinloos. Ik heb al een juridische procedure in kort geding gewonnen en ook de Raad van State heeft mij in een advies gelijk gegeven. Ik had net het overleg opgestart over de organisatie van het Offerfeest in september van dit jaar (...). Diezelfde groepen die mij nu dagvaarden zijn diegene die altijd beweerd hebben een constructieve dialoog te willen aangaan. Een dagvaarding bezorgen op de vooravond van een geplande vergadering, dat is een vreemde manier om zich constructief te tonen." (Belga)