Het offerfeest wekt jaarlijkse een discussie over het onverdoofd slachten op. Als moslima vier ook ik binnenkort het offerfeest en dit samen met miljoenen andere moslims over heel de wereld. Als Vlaamse moslima én als schepen voor Dierenwelzijn in Antwerpen wil ik graag opkomen voor mijn eigen overtuiging.

Zoals alle religieuze geschriften, is ook de Koran voor heel wat interpretaties vatbaar. Wat de juiste interpretatie is, daar kunnen we heel wat uren en dagen over uitweiden, maar voor mij is de islam alleszins een vredelievende godsdienst, zowel voor mens als voor dier.

Dit is dan ook de reden waarom ik elke moslim wil aanmoedigen gebruik te maken van de alternatieven die er bestaan om het offerfeest te vieren. Bijvoorbeeld door een gift te doen, zoals ik elk jaar opnieuw doe.

Daarbij doe ik een warme oproep aan alle moslims om na te denken over het onverdoofd slachten. Nadenken als individu, los van enige vorm van religie. Waarom zou ik akkoord gaan met het onverdoofd slachten van een dier, wanneer de mogelijkheid bestaat het verdoofd en dus pijnloos te doen? Bovendien moeten we ook nadenken hoe we het offerfeest anders kunnen vieren en hoe meer open te staan voor de alternatieven die er zijn.

Nergens in de Koran of in de islamitische traditie kan je terugvinden dat het dier niet verdoofd mag worden. Integendeel, de Koran en de islamitische traditie raden moslims juist aan om dieren op een barmhartige manier te behandelen omdat ook zij rechten hebben.

Wanneer landen als Jordanië, Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten en Maleisië toelaten om dieren te verdoven, op voorwaarde dat het dier goed uitbloedt en niet sterft door het effect van de verdoving, waarom is er bij ons dan steeds opnieuw verzet tegen het verdoofd slachten?

In Maleisië, een land waarvan 60% van de bevolking moslim is, is de minister voor Religieuze aangelegenheden (Haji Abdul Malik Kassim) van mening dat verdoving bij rituele slachtingen niet in strijd is met de regels van de Islam.

De Muslim World League heeft verklaard dat er geen tegenspraak is tussen de islamitische voorschriften van rituele slachting en verdoving.

Wanneer de slachtpartijen en bloedbaden onder zeehonden die vandaag de dag nog altijd aangericht worden, volgens de islam volstrekt onaanvaardbaar zijn, waarom is het onverdoofd slachten en het nodeloos lijden van een dier dan wel aanvaardbaar?

We mogen niet steeds blijven schuilen achter tradities en we moeten de vooruitgang van onze technologie omarmen. Waarom zouden we voor de pijnlijke traditionele methode kiezen zonder verdoving, terwijl er diervriendelijkere alternatieven bestaan?

Zowel de Koran als de islamitische traditie beschouwen dierenwelzijn als essentieel; ik citeer de profeet Mohammed (vrede zij met hem): 'Als jullie slachten, doe dit dan op de beste manier'. Op de beste manier betekent voor mij in deze tijd eveneens, het ritueel slachten 'onder verdoving'.

Een dier onverdoofd slachten, is in deze tijd niet aanvaardbaar! Ikzelf vind godsdienstvrijheid zeer belangrijk. Iedereen moet voor zichzelf kunnen uitmaken in wat hij/zij gelooft of niet gelooft, maar ik vind dat religie nooit een excuus mag zijn om een dier nodeloos te doen lijden.

Het offerfeest wekt jaarlijkse een discussie over het onverdoofd slachten op. Als moslima vier ook ik binnenkort het offerfeest en dit samen met miljoenen andere moslims over heel de wereld. Als Vlaamse moslima én als schepen voor Dierenwelzijn in Antwerpen wil ik graag opkomen voor mijn eigen overtuiging.Zoals alle religieuze geschriften, is ook de Koran voor heel wat interpretaties vatbaar. Wat de juiste interpretatie is, daar kunnen we heel wat uren en dagen over uitweiden, maar voor mij is de islam alleszins een vredelievende godsdienst, zowel voor mens als voor dier.Dit is dan ook de reden waarom ik elke moslim wil aanmoedigen gebruik te maken van de alternatieven die er bestaan om het offerfeest te vieren. Bijvoorbeeld door een gift te doen, zoals ik elk jaar opnieuw doe. Daarbij doe ik een warme oproep aan alle moslims om na te denken over het onverdoofd slachten. Nadenken als individu, los van enige vorm van religie. Waarom zou ik akkoord gaan met het onverdoofd slachten van een dier, wanneer de mogelijkheid bestaat het verdoofd en dus pijnloos te doen? Bovendien moeten we ook nadenken hoe we het offerfeest anders kunnen vieren en hoe meer open te staan voor de alternatieven die er zijn.Nergens in de Koran of in de islamitische traditie kan je terugvinden dat het dier niet verdoofd mag worden. Integendeel, de Koran en de islamitische traditie raden moslims juist aan om dieren op een barmhartige manier te behandelen omdat ook zij rechten hebben. Wanneer landen als Jordanië, Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten en Maleisië toelaten om dieren te verdoven, op voorwaarde dat het dier goed uitbloedt en niet sterft door het effect van de verdoving, waarom is er bij ons dan steeds opnieuw verzet tegen het verdoofd slachten?In Maleisië, een land waarvan 60% van de bevolking moslim is, is de minister voor Religieuze aangelegenheden (Haji Abdul Malik Kassim) van mening dat verdoving bij rituele slachtingen niet in strijd is met de regels van de Islam.De Muslim World League heeft verklaard dat er geen tegenspraak is tussen de islamitische voorschriften van rituele slachting en verdoving.Wanneer de slachtpartijen en bloedbaden onder zeehonden die vandaag de dag nog altijd aangericht worden, volgens de islam volstrekt onaanvaardbaar zijn, waarom is het onverdoofd slachten en het nodeloos lijden van een dier dan wel aanvaardbaar?We mogen niet steeds blijven schuilen achter tradities en we moeten de vooruitgang van onze technologie omarmen. Waarom zouden we voor de pijnlijke traditionele methode kiezen zonder verdoving, terwijl er diervriendelijkere alternatieven bestaan? Zowel de Koran als de islamitische traditie beschouwen dierenwelzijn als essentieel; ik citeer de profeet Mohammed (vrede zij met hem): 'Als jullie slachten, doe dit dan op de beste manier'. Op de beste manier betekent voor mij in deze tijd eveneens, het ritueel slachten 'onder verdoving'.Een dier onverdoofd slachten, is in deze tijd niet aanvaardbaar! Ikzelf vind godsdienstvrijheid zeer belangrijk. Iedereen moet voor zichzelf kunnen uitmaken in wat hij/zij gelooft of niet gelooft, maar ik vind dat religie nooit een excuus mag zijn om een dier nodeloos te doen lijden.