De val van de regering betekent niet automatisch verkiezingen. Er kunnen in principe nog alternatieve meerderheden op de been worden gebracht. SP.A-voorzitster Caroline Gennez herhaalt echter dat ze niet bereid is de regering te depanneren om deel uit te maken van een 'noodregering'.

Volgens Gennez zijn nieuwe verkiezingen het logisch gevolg van de val van de regering.

'De logische consequentie van de onverantwoordelijkheid van en het gebrek aan vertrouwen tussen de meerderheidspartijen is nieuwe verkiezingen', aldus de SP.A-voorzitster.

Beslissing Kamer

De grondwet bepaalt dat de Kamer moet instemmen met de beslissing van de vorst om het ontslag van de regering te aanvaarden, aldus Binnenlandse Zaken.

Als dat gebeurt, moeten er binnen de 40 dagen verkiezingen worden georganiseerd.

Die periode begint te lopen vanaf het moment dat er een koninklijk besluit in het Staatsblad verschijnt met de datum van de verkiezingen.

Initiatievenkoning

Er kan echter ook beslist worden om te temporiseren om verkiezingen te vermijden.

Intussen kan de koning initiatieven nemen om te proberen de situatie te deblokkeren. Hij kan opnieuw een reeks raadplegingen beginnen of een nieuwe bemiddelaar aanstellen.

Grondwetsartikels

Een weg die leidt tot de organisatie van verkiezingen is het
opstellen van een lijst met voor herziening vatbaar te verklaren
grondwetsartikelen.

Die procedure is nodig om tijdens de volgende legislatuur de grondwet te kunnen wijzigen. De lijst moet met een meerderheid in Kamer en Senaat worden goedgekeurd.

De stemming en publicatie ervan in het Staatsblad zorgt voor een automatische ontbinding van het parlement en de organisatie (binnen de 40 dagen) van verkiezingen.

De val van de regering betekent niet automatisch verkiezingen. Er kunnen in principe nog alternatieve meerderheden op de been worden gebracht. SP.A-voorzitster Caroline Gennez herhaalt echter dat ze niet bereid is de regering te depanneren om deel uit te maken van een 'noodregering'.Volgens Gennez zijn nieuwe verkiezingen het logisch gevolg van de val van de regering. 'De logische consequentie van de onverantwoordelijkheid van en het gebrek aan vertrouwen tussen de meerderheidspartijen is nieuwe verkiezingen', aldus de SP.A-voorzitster. Beslissing KamerDe grondwet bepaalt dat de Kamer moet instemmen met de beslissing van de vorst om het ontslag van de regering te aanvaarden, aldus Binnenlandse Zaken.Als dat gebeurt, moeten er binnen de 40 dagen verkiezingen worden georganiseerd. Die periode begint te lopen vanaf het moment dat er een koninklijk besluit in het Staatsblad verschijnt met de datum van de verkiezingen.InitiatievenkoningEr kan echter ook beslist worden om te temporiseren om verkiezingen te vermijden.Intussen kan de koning initiatieven nemen om te proberen de situatie te deblokkeren. Hij kan opnieuw een reeks raadplegingen beginnen of een nieuwe bemiddelaar aanstellen.GrondwetsartikelsEen weg die leidt tot de organisatie van verkiezingen is het opstellen van een lijst met voor herziening vatbaar te verklaren grondwetsartikelen. Die procedure is nodig om tijdens de volgende legislatuur de grondwet te kunnen wijzigen. De lijst moet met een meerderheid in Kamer en Senaat worden goedgekeurd. De stemming en publicatie ervan in het Staatsblad zorgt voor een automatische ontbinding van het parlement en de organisatie (binnen de 40 dagen) van verkiezingen.