Topvrouw van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke trekt aan de alarmbel. Ze vraagt speciale opvang voor "onschoolbare jongeren", die niet functioneren op school en steeds van school moeten wisselen. "Hun aanpak gaat de draagkracht van de gewone school te boven", waarschuwt ze. Minister Smet erkent het probleem en inventariseert momenteel samen met zijn welzijncollega Jo Vandeurzen de huidige opvangmogelijkheden. Er bestaat immers al een reeks initiatieven waarbij probleemjongeren tijdelijk uit schoolverband worden gehaald, merkte hij op. "Maar dat blijkt niet voldoende (...) We moeten meer op maat gaan werken." Begin volgend jaar wil Smet de Vlaamse regering een concreet voorstel voorleggen, "om de blinde vlekken aan te vullen". Of daar extra middelen voor nodig zijn, kon hij nog niet zeggen. Belangrijk is wel dat we "als samenleving in hen blijven investeren", aldus nog de minister. De probleemjongeren wegsteken in een apart circuit kan voor hem niet de bedoeling zijn. (JDE)

Topvrouw van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke trekt aan de alarmbel. Ze vraagt speciale opvang voor "onschoolbare jongeren", die niet functioneren op school en steeds van school moeten wisselen. "Hun aanpak gaat de draagkracht van de gewone school te boven", waarschuwt ze. Minister Smet erkent het probleem en inventariseert momenteel samen met zijn welzijncollega Jo Vandeurzen de huidige opvangmogelijkheden. Er bestaat immers al een reeks initiatieven waarbij probleemjongeren tijdelijk uit schoolverband worden gehaald, merkte hij op. "Maar dat blijkt niet voldoende (...) We moeten meer op maat gaan werken." Begin volgend jaar wil Smet de Vlaamse regering een concreet voorstel voorleggen, "om de blinde vlekken aan te vullen". Of daar extra middelen voor nodig zijn, kon hij nog niet zeggen. Belangrijk is wel dat we "als samenleving in hen blijven investeren", aldus nog de minister. De probleemjongeren wegsteken in een apart circuit kan voor hem niet de bedoeling zijn. (JDE)