"Het onderzoek is erg belangrijk in het kader van onderzoek naar de klimaatopwarming waar we op dit ogenblik mee te maken hebben", vindt VUB-vorser Stef Vansteenberge, die hierover een doctoraat voorbereidt. "Onze bevindingen wijzen er immers op dat in periodes met hogere temperaturen dan vandaag op volledig natuurlijke wijze een drastische afkoeling heeft plaatsgevonden, iets wat misschien niet meteen verwacht wordt in de huidige context van de klimaatopwarming." VUB-vorser Stef Vansteenberge: "De groei van stalagmieten en de variaties van koolstof- en zuurstofisotopen in die stalagmieten zijn beide goede indicatoren voor de vegetatie bovenop de onderzochte grotten op welbepaalde momenten in de geologische geschiedenis. Tijdens het laatste interglaciaal, een periode tussen twee ijstijden, was de globale temperatuur ongeveer 4 graden Celcius warmer dan nu." Dat is erg veel. Nu wordt al groot alarm geslagen door klimatologen omdat we de temperatuursstijging door de CO2-uistoot waarschijnlijk niet onder de 2 graden Celcius zullen kunnen houden. "De gemiddelde jaartemperatuur in onze streken moet in die periode rond 14 graden Celcius hebben geschommeld. De vegetatie bestond vooral uit bos met een dichte ondergroei. Op tweehonderd jaar tijd zakte de temperatuur dusdanig, van superwarm naar veel kouder dan nu, dat het bos verdween en de vegetatie heel snel degradeerde tot een koude steppe." De Belgische stalen van Vansteenberge zijn uniek, zeker voor de periode tussen 127.000 en 94.000 jaar geleden, omdat ze een quasi volledig beeld geven van het klimaat in continentaal Europa. Eerder onderzoek gebeurde op marine sedimenten. Die zijn moeilijker precies te dateren en geven niet zo'n lokaal beeld van vegetatie en klimaat. (Belga)

"Het onderzoek is erg belangrijk in het kader van onderzoek naar de klimaatopwarming waar we op dit ogenblik mee te maken hebben", vindt VUB-vorser Stef Vansteenberge, die hierover een doctoraat voorbereidt. "Onze bevindingen wijzen er immers op dat in periodes met hogere temperaturen dan vandaag op volledig natuurlijke wijze een drastische afkoeling heeft plaatsgevonden, iets wat misschien niet meteen verwacht wordt in de huidige context van de klimaatopwarming." VUB-vorser Stef Vansteenberge: "De groei van stalagmieten en de variaties van koolstof- en zuurstofisotopen in die stalagmieten zijn beide goede indicatoren voor de vegetatie bovenop de onderzochte grotten op welbepaalde momenten in de geologische geschiedenis. Tijdens het laatste interglaciaal, een periode tussen twee ijstijden, was de globale temperatuur ongeveer 4 graden Celcius warmer dan nu." Dat is erg veel. Nu wordt al groot alarm geslagen door klimatologen omdat we de temperatuursstijging door de CO2-uistoot waarschijnlijk niet onder de 2 graden Celcius zullen kunnen houden. "De gemiddelde jaartemperatuur in onze streken moet in die periode rond 14 graden Celcius hebben geschommeld. De vegetatie bestond vooral uit bos met een dichte ondergroei. Op tweehonderd jaar tijd zakte de temperatuur dusdanig, van superwarm naar veel kouder dan nu, dat het bos verdween en de vegetatie heel snel degradeerde tot een koude steppe." De Belgische stalen van Vansteenberge zijn uniek, zeker voor de periode tussen 127.000 en 94.000 jaar geleden, omdat ze een quasi volledig beeld geven van het klimaat in continentaal Europa. Eerder onderzoek gebeurde op marine sedimenten. Die zijn moeilijker precies te dateren en geven niet zo'n lokaal beeld van vegetatie en klimaat. (Belga)