Heel wat landen kennen een puntensysteem, waarbij chauffeurs bij elke overtreding strafpunten krijgen. Bij de regeringsvorming spraken de coalitiepartners af dat er een studie zou komen naar de haalbaarheid van zo'n systeem in België. Vias, het vroegere BIVV, en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, zijn nu klaar met die studie. In de conclusie staat dat "er op korte termijn" wel degelijk verkeersveiligheidseffecten te verwachten zijn van de invoering van een puntensysteem. Maar die effecten komen er "enkel en alleen wanneer die samengaat met een (tijdelijke) verhoging van de sensibiliserings- en handhavingsinspanningen". Volgens de studie heeft de onmiddellijke invoering van zo'n systeem geen zin omdat de pakkans in ons land te laag blijft. Behalve voor snelheidsovertredingen blijft het risico om gecontroleerd te worden laag. "Op korte termijn dient in eerste instantie alles in het werk gesteld te worden om de pakkans ten minste te verdubbelen en te combineren met sensibiliseringsactiviteiten", zegt de studie. "De verdubbeling van het aantal controles ter plaatse wordt voorgesteld als een noodzakelijke voorwaarde om een doeltreffend rijbewijs-met-punten-systeem in België in te voeren." De investering die nodig is voor de invoering van het systeem zou aanzienlijk zijn: 5 miljoen euro voor de opstart en daarna 7,8 miljoen per jaar, met nog eens 7 miljoen jaarlijks extra als het aantal controles verdubbeld wordt. "We schatten dat de invoering van een dergelijk systeem zeker niet realistisch is vóór 2021. Het voorbereidende werk inzake wetgeving en analyse zal omvangrijk zijn", luidt het. (Belga)

Heel wat landen kennen een puntensysteem, waarbij chauffeurs bij elke overtreding strafpunten krijgen. Bij de regeringsvorming spraken de coalitiepartners af dat er een studie zou komen naar de haalbaarheid van zo'n systeem in België. Vias, het vroegere BIVV, en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, zijn nu klaar met die studie. In de conclusie staat dat "er op korte termijn" wel degelijk verkeersveiligheidseffecten te verwachten zijn van de invoering van een puntensysteem. Maar die effecten komen er "enkel en alleen wanneer die samengaat met een (tijdelijke) verhoging van de sensibiliserings- en handhavingsinspanningen". Volgens de studie heeft de onmiddellijke invoering van zo'n systeem geen zin omdat de pakkans in ons land te laag blijft. Behalve voor snelheidsovertredingen blijft het risico om gecontroleerd te worden laag. "Op korte termijn dient in eerste instantie alles in het werk gesteld te worden om de pakkans ten minste te verdubbelen en te combineren met sensibiliseringsactiviteiten", zegt de studie. "De verdubbeling van het aantal controles ter plaatse wordt voorgesteld als een noodzakelijke voorwaarde om een doeltreffend rijbewijs-met-punten-systeem in België in te voeren." De investering die nodig is voor de invoering van het systeem zou aanzienlijk zijn: 5 miljoen euro voor de opstart en daarna 7,8 miljoen per jaar, met nog eens 7 miljoen jaarlijks extra als het aantal controles verdubbeld wordt. "We schatten dat de invoering van een dergelijk systeem zeker niet realistisch is vóór 2021. Het voorbereidende werk inzake wetgeving en analyse zal omvangrijk zijn", luidt het. (Belga)