Concreet betekent dit dat zodra een politiedienst, bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem, vermoedt dat een persoon een vals COVID-document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Wie bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) gebruikt zal op dat ogenblik niet kunnen verder reizen. De vervalste stukken worden dan ook meteen in beslag genomen. Gelet op de bijzondere ernst van deze - met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk, klinkt het. Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan. "Geen open grenzen voor wie reist met valse coronadocumenten. Wie een vervalst COVID-19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt", benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal. (Belga)

Concreet betekent dit dat zodra een politiedienst, bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem, vermoedt dat een persoon een vals COVID-document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Wie bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) gebruikt zal op dat ogenblik niet kunnen verder reizen. De vervalste stukken worden dan ook meteen in beslag genomen. Gelet op de bijzondere ernst van deze - met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk, klinkt het. Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan. "Geen open grenzen voor wie reist met valse coronadocumenten. Wie een vervalst COVID-19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt", benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal. (Belga)