De Belgische verkeerswetgeving bepaalt dat bestuurders niet mogen lijden aan aandoeningen of afwijkingen die tijdens het rijden de verkeersveiligheid in het gedrang kunnen brengen. Ook vaak voorkomende medische problemen zoals slaapstoornissen, aandoeningen van hart- en bloedvaten, diabetes en problemen met het gezichtsvermogen staan in de wet vermeld.

Volgens minister Weyts weten te weinig mensen dat ze in de problemen kunnen komen als ze blijven rijden terwijl ze eigenlijk rijongeschikt zijn. "Rijden terwijl je niet voldoet aan de medische minimumnormen is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen in het verkeer. Gebeurt er een ongeval, dan kan dat daarenboven ook nog eens ingrijpende gevolgen hebben voor de verzekering en riskeer je zelf voor een groot deel van de kosten te moeten opdraaien", stelt hij zaterdag in een mededeling.

Om bestuurders te sensibiliseren, lanceert de VSV een campagne via affiches en flyers die naar huisartsen en apothekers worden verdeeld. Er is ook een eenvoudige online test op magiknogrijden.be om te weten komen of er reden is tot bezorgdheid. De zelftest telt vijftien vragen en is volledig anoniem. Wie een risicoscore haalt, neemt best contact op met de huisarts.

Artsen moeten hun patiënten informeren als blijkt dat ze niet rijgeschikt zijn. De patiënten moeten dan hun rijbewijs inleveren bij het gemeentebestuur en krijgen dat pas terug als ze een rijgeschiktheidsattest kunnen voorleggen. Soms worden ze verplicht om patiënten door te verwijzen naar het CARA, het centrum dat bepaalt of iemand rijgeschikt is. Het CARA kan indien nodig aanpassingen aan het voertuig voorstellen of specifieke voorwaarden koppelen aan het behouden van het rijbewijs.

De Belgische verkeerswetgeving bepaalt dat bestuurders niet mogen lijden aan aandoeningen of afwijkingen die tijdens het rijden de verkeersveiligheid in het gedrang kunnen brengen. Ook vaak voorkomende medische problemen zoals slaapstoornissen, aandoeningen van hart- en bloedvaten, diabetes en problemen met het gezichtsvermogen staan in de wet vermeld.Volgens minister Weyts weten te weinig mensen dat ze in de problemen kunnen komen als ze blijven rijden terwijl ze eigenlijk rijongeschikt zijn. "Rijden terwijl je niet voldoet aan de medische minimumnormen is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen in het verkeer. Gebeurt er een ongeval, dan kan dat daarenboven ook nog eens ingrijpende gevolgen hebben voor de verzekering en riskeer je zelf voor een groot deel van de kosten te moeten opdraaien", stelt hij zaterdag in een mededeling.Om bestuurders te sensibiliseren, lanceert de VSV een campagne via affiches en flyers die naar huisartsen en apothekers worden verdeeld. Er is ook een eenvoudige online test op magiknogrijden.be om te weten komen of er reden is tot bezorgdheid. De zelftest telt vijftien vragen en is volledig anoniem. Wie een risicoscore haalt, neemt best contact op met de huisarts.Artsen moeten hun patiënten informeren als blijkt dat ze niet rijgeschikt zijn. De patiënten moeten dan hun rijbewijs inleveren bij het gemeentebestuur en krijgen dat pas terug als ze een rijgeschiktheidsattest kunnen voorleggen. Soms worden ze verplicht om patiënten door te verwijzen naar het CARA, het centrum dat bepaalt of iemand rijgeschikt is. Het CARA kan indien nodig aanpassingen aan het voertuig voorstellen of specifieke voorwaarden koppelen aan het behouden van het rijbewijs.