De toelating in Brussel verscheen vandaag in het Staatsblad. Infrabel mag er pesticiden met glyfosaat gebruiken om onkruid te bestrijden op de hoofdspoorwegen en een aantal bijsporen. Ook spoorwegmaatschappij NMBS (voor sporenbundels van de technische sites in Vorst en Schaarbeek) en openbaarvervoermaatschappij MIVB (voor metrosporen) mogen pesticiden gebruiken die glyfosaat bevatten. De Brusselse toelating geldt voor een jaar. Ook in Vlaanderen kreeg Infrabel opnieuw een uitzondering om toch nog pesticiden te mogen gebruiken, zo bevestigen de spoornetbeheerder en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Hier geldt de toelating voor drie jaar (2021-2023), met een jaarlijkse evaluatie, zegt VMM-woordvoerster Katrien Smet. Zij wijst er ook op dat de voorwaarden verstrengd zijn tegenover eerder. Zo mag Infrabel geen glyfosaat gebruiken in tractieonderstations en zijn er extra beperkingen waar de sporen in de buurt lopen van oppervlaktewater of door beschermingszones voor grondwater. De VMM wijst er nog op dat Infrabel inspanningen levert om steeds minder pesticiden te gebruiken en alternatieven te zoeken. "De spoornetbeheerder kan een groot deel van zijn patrimonium zonder pesticiden onderhouden, maar op heel specifieke plaatsen is het omwille van de veiligheid dat we een afwijking toestaan", aldus Smet. Ook Infrabel zelf verwijst naar de veiligheid. "Infrabel heeft tot nu toe een afwijking gekregen op het pesticideverbod, meer bepaald om onkruid te verwijderen in de beddingen en op dienstpaden langs het spoor omdat dat cruciaal is voor de spoorveiligheid", luidt het daar. "Er is ook geen alternatief om dat te doen op grote, industriële schaal. Dat zien we ook bij onze collega-spoorwegbeheerders in de buurlanden." In Wallonië is er nog overleg bezig. De huidige toelating loopt er tot eind juni. (Belga)

De toelating in Brussel verscheen vandaag in het Staatsblad. Infrabel mag er pesticiden met glyfosaat gebruiken om onkruid te bestrijden op de hoofdspoorwegen en een aantal bijsporen. Ook spoorwegmaatschappij NMBS (voor sporenbundels van de technische sites in Vorst en Schaarbeek) en openbaarvervoermaatschappij MIVB (voor metrosporen) mogen pesticiden gebruiken die glyfosaat bevatten. De Brusselse toelating geldt voor een jaar. Ook in Vlaanderen kreeg Infrabel opnieuw een uitzondering om toch nog pesticiden te mogen gebruiken, zo bevestigen de spoornetbeheerder en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Hier geldt de toelating voor drie jaar (2021-2023), met een jaarlijkse evaluatie, zegt VMM-woordvoerster Katrien Smet. Zij wijst er ook op dat de voorwaarden verstrengd zijn tegenover eerder. Zo mag Infrabel geen glyfosaat gebruiken in tractieonderstations en zijn er extra beperkingen waar de sporen in de buurt lopen van oppervlaktewater of door beschermingszones voor grondwater. De VMM wijst er nog op dat Infrabel inspanningen levert om steeds minder pesticiden te gebruiken en alternatieven te zoeken. "De spoornetbeheerder kan een groot deel van zijn patrimonium zonder pesticiden onderhouden, maar op heel specifieke plaatsen is het omwille van de veiligheid dat we een afwijking toestaan", aldus Smet. Ook Infrabel zelf verwijst naar de veiligheid. "Infrabel heeft tot nu toe een afwijking gekregen op het pesticideverbod, meer bepaald om onkruid te verwijderen in de beddingen en op dienstpaden langs het spoor omdat dat cruciaal is voor de spoorveiligheid", luidt het daar. "Er is ook geen alternatief om dat te doen op grote, industriële schaal. Dat zien we ook bij onze collega-spoorwegbeheerders in de buurlanden." In Wallonië is er nog overleg bezig. De huidige toelating loopt er tot eind juni. (Belga)