Momenteel telt ons land officieel 12.228 huisartsen, maar slechts 8.200 van hen houden op regelmatig basis praktijk. Er zijn met andere woorden 0,8 voltijdse huisartsen per 1.000 inwoners. Omdat heel wat artsen de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zal dat aantal binnen tien jaar nog lager liggen. Federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx vreest voor een "ernstig tekort" en meent dat een numerus clausus - waardoor slechts een beperkt aantal studenten aan de opleiding geneeskunde kan beginnen - dan ook niet langer zin heeft. Ze gaat nu aan de Planningscommissie, die de quota vastlegt, vragen om nieuwe voorstellen op tafel te leggen. Er zouden de komende tien jaar minstens 4.500 nieuwe huisartsen moeten komen, om het huidige aantal te behouden. (CYA)

Momenteel telt ons land officieel 12.228 huisartsen, maar slechts 8.200 van hen houden op regelmatig basis praktijk. Er zijn met andere woorden 0,8 voltijdse huisartsen per 1.000 inwoners. Omdat heel wat artsen de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zal dat aantal binnen tien jaar nog lager liggen. Federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx vreest voor een "ernstig tekort" en meent dat een numerus clausus - waardoor slechts een beperkt aantal studenten aan de opleiding geneeskunde kan beginnen - dan ook niet langer zin heeft. Ze gaat nu aan de Planningscommissie, die de quota vastlegt, vragen om nieuwe voorstellen op tafel te leggen. Er zouden de komende tien jaar minstens 4.500 nieuwe huisartsen moeten komen, om het huidige aantal te behouden. (CYA)