Het federale kernkabinet komt straks bijeen om zich te buigen over enkele topbenoemingen bij de federale overheidsdiensten. Op de agenda staat de benoeming van de topman van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en die van de federale overheidsdienst Economie. Dat is de sleutel om de weg vrij te maken voor een 40-tal benoemingen bij verschillende overheidsdiensten en -bedrijven. Gisteren lag een voorstel op tafel waarmee zowel de PS als Open Vld niet al te veel gezichtsverlies lijdt. Jean-Marc Delporte, om wie het allemaal draait, zou worden benoemd tot topman van de federale overheidsdienst Economie. Voor de Rijksdienst voor Pensioenen wordt een nieuwe selectieprocedure gelanceerd. De voorbije maanden leefden Onkelinx en Van Quickenborne op voet van oorlog over de benoeming van de topman van de RVP. De vorige regering stond op punt Delporte te benoemen bij de pensioendienst, maar de val van premier Leterme gooide roet in het eten. In principe zou minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne de draad moeten oppikken en Delporte moeten benoemen, maar die stond er niet voor te springen een PS'er te benoemen aan het hoofd van zijn administratie. (MVL)

Het federale kernkabinet komt straks bijeen om zich te buigen over enkele topbenoemingen bij de federale overheidsdiensten. Op de agenda staat de benoeming van de topman van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en die van de federale overheidsdienst Economie. Dat is de sleutel om de weg vrij te maken voor een 40-tal benoemingen bij verschillende overheidsdiensten en -bedrijven. Gisteren lag een voorstel op tafel waarmee zowel de PS als Open Vld niet al te veel gezichtsverlies lijdt. Jean-Marc Delporte, om wie het allemaal draait, zou worden benoemd tot topman van de federale overheidsdienst Economie. Voor de Rijksdienst voor Pensioenen wordt een nieuwe selectieprocedure gelanceerd. De voorbije maanden leefden Onkelinx en Van Quickenborne op voet van oorlog over de benoeming van de topman van de RVP. De vorige regering stond op punt Delporte te benoemen bij de pensioendienst, maar de val van premier Leterme gooide roet in het eten. In principe zou minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne de draad moeten oppikken en Delporte moeten benoemen, maar die stond er niet voor te springen een PS'er te benoemen aan het hoofd van zijn administratie. (MVL)