PS-fractieleidster Laurette Onkelinx vindt het niet kunnen dat N-VA-ministers Jan Jambon en Steven Vandeput zondag aanwezig waren tijdens het Vlaams Nationaal Zangfeest. Ze heeft daarover een brief geschreven naar premier Charles Michel, waarin ze ook vragen stelt bij de aanwezigheid van Kamervoorzitter Siegfried Bracke op dat jaarlijks gebeuren. Bij de premier luidt het dat de N-VA'ers daar niet waren als vertegenwoordigers van de regering. Jambon zelf ziet het probleem niet.

Zowat 5.000 personen trokken afgelopen weekend naar de Lotto Arena in Antwerpen om er het Zangfeest bij te wonen, een jaarlijkse bijeenkomst van Vlaamsnationalisten. Het evenement lokt ook traditioneel een rist N-VA'ers. Dit jaar tekende voorzitter Bart De Wever present, maar ook Kamervoorzitter Bracke, minister van Defensie Vandeput en zijn collega van Binnenlandse Zaken Jambon.

Jan Jambon op het Vlaams Nationaal Zangfeest, Belga
Jan Jambon op het Vlaams Nationaal Zangfeest © Belga

Protocollaire rangorde

En dat is bij Onkelinx in het verkeerde keelgat geschoten. "Iedere deelnemer aan dat feest weet dat het gaat om een moment van mobilisering voor het uiteenvallen van België en de onafhankelijkheid van Vlaanderen. De toespraken gaan steevast over het einde van het land", schrijft ze in een brief aan premier Michel. "Hoe kan je de aanwezigheid verantwoorden van de Kamervoorzitter en eerste in de protocollaire rangorde op die gebeurtenis? Hij vergeet te vaak dat hij in zijn functie het hele land en zijn bevolking vertegenwoordigt."

Ook hekelt ze de aanwezigheid van ministers Jambon en Vandeput. "Hoe kan de aanwezigheid worden getolereerd van twee ministers van de federale regering op zo'n bijeenkomst waar men zich amuseert met leuzes als 'België Barst' te scanderen? Denkt u niet dat dit getuigt van een gebrek aan loyauteit ten opzichte van de staat en van meineed van hun eed?" Onkelinx vraagt de premier welke gevolgen hij hieraan zal geven.

François Hollande

Zijn woordvoerder laat weten dat beide ministers de federale regering niet vertegenwoordigden, en trekt een parallel met de deelname van voormalig premier Elio Di Rupo aan de verkiezingscampagne van de Franse president François Hollande. "Ik bevestig dat de heren Bracke, Vandeput en Jambon geen socialisten zijn. Jambon en Vandeput waren aanwezig tijdens een Vlaamsnationalistisch cultureel feest en vertegenwoordigden de federale regering niet, net als toenmalig premier Elio Di Rupo campagne voerde voor François Hollande door verkiezingsmeetings bij te wonen", aldus de woordvoerder van Michel.

Minister Jambon ziet niet in waarom zijn aanwezigheid op het Zangfeest een probleem zou inhouden. "Ik neem al 35 jaar deel aan het Vlaams Nationaal Zangfeest. Ik zie het probleem niet", zei hij in de wandelgangen van de Kamer. Hij meent ook niet dat zijn functie als federaal minister een aanwezigheid in de weg staat. "Er zijn nog andere federale ministers in het verleden geweest", luidt het. Kamervoorzitter Bracke wenste niet te reageren. (Belga/JH)

PS-fractieleidster Laurette Onkelinx vindt het niet kunnen dat N-VA-ministers Jan Jambon en Steven Vandeput zondag aanwezig waren tijdens het Vlaams Nationaal Zangfeest. Ze heeft daarover een brief geschreven naar premier Charles Michel, waarin ze ook vragen stelt bij de aanwezigheid van Kamervoorzitter Siegfried Bracke op dat jaarlijks gebeuren. Bij de premier luidt het dat de N-VA'ers daar niet waren als vertegenwoordigers van de regering. Jambon zelf ziet het probleem niet.Zowat 5.000 personen trokken afgelopen weekend naar de Lotto Arena in Antwerpen om er het Zangfeest bij te wonen, een jaarlijkse bijeenkomst van Vlaamsnationalisten. Het evenement lokt ook traditioneel een rist N-VA'ers. Dit jaar tekende voorzitter Bart De Wever present, maar ook Kamervoorzitter Bracke, minister van Defensie Vandeput en zijn collega van Binnenlandse Zaken Jambon. En dat is bij Onkelinx in het verkeerde keelgat geschoten. "Iedere deelnemer aan dat feest weet dat het gaat om een moment van mobilisering voor het uiteenvallen van België en de onafhankelijkheid van Vlaanderen. De toespraken gaan steevast over het einde van het land", schrijft ze in een brief aan premier Michel. "Hoe kan je de aanwezigheid verantwoorden van de Kamervoorzitter en eerste in de protocollaire rangorde op die gebeurtenis? Hij vergeet te vaak dat hij in zijn functie het hele land en zijn bevolking vertegenwoordigt." Ook hekelt ze de aanwezigheid van ministers Jambon en Vandeput. "Hoe kan de aanwezigheid worden getolereerd van twee ministers van de federale regering op zo'n bijeenkomst waar men zich amuseert met leuzes als 'België Barst' te scanderen? Denkt u niet dat dit getuigt van een gebrek aan loyauteit ten opzichte van de staat en van meineed van hun eed?" Onkelinx vraagt de premier welke gevolgen hij hieraan zal geven.Zijn woordvoerder laat weten dat beide ministers de federale regering niet vertegenwoordigden, en trekt een parallel met de deelname van voormalig premier Elio Di Rupo aan de verkiezingscampagne van de Franse president François Hollande. "Ik bevestig dat de heren Bracke, Vandeput en Jambon geen socialisten zijn. Jambon en Vandeput waren aanwezig tijdens een Vlaamsnationalistisch cultureel feest en vertegenwoordigden de federale regering niet, net als toenmalig premier Elio Di Rupo campagne voerde voor François Hollande door verkiezingsmeetings bij te wonen", aldus de woordvoerder van Michel. Minister Jambon ziet niet in waarom zijn aanwezigheid op het Zangfeest een probleem zou inhouden. "Ik neem al 35 jaar deel aan het Vlaams Nationaal Zangfeest. Ik zie het probleem niet", zei hij in de wandelgangen van de Kamer. Hij meent ook niet dat zijn functie als federaal minister een aanwezigheid in de weg staat. "Er zijn nog andere federale ministers in het verleden geweest", luidt het. Kamervoorzitter Bracke wenste niet te reageren. (Belga/JH)